20 millioner til pasientforeningene

Hvert år bevilger Kreftforeningen store summer til en rekke pasientforeninger. Sammen skaper vi en bedre tilværelse og fremtid for kreftrammede.

Hvert år får 34 000 mennesker i Norge en kreftdiagnose – men kreft er ikke én sykdom. Derfor finnes det ulike pasient- og likepersonsorganisasjoner innen kreftfeltet, som i samarbeid med oss ivaretar kreftpasienter og pårørende med ulike behov. 

– Pasientforeningene er viktige samarbeidspartnere for oss, fordi de består at frivillige som selv har vært kreftpasient eller pårørende. Denne er erfaringen bidrar til større åpenhet og forståelse for pasienter og pårørendes situasjon, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

For å nå så mange som mulig med Kreftforeningens budskap og tilbud, er vi avhengig av å jobbe gjennom andre. Derfor har vi i en årrekke bidratt økonomisk til våre assosierte medlemmer og i år bevilger vi nærmere 20 millioner kroner. Det sørger for at pasientforeningene i større grad kan tilby hjelp og støtte i nærmiljøene. Foreningene har et bredt tilbud med blant annet faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser.

– Pasientforeningene bidrar i vårt arbeid ved å spre kunnskap om kreft, ivareta kreftrammede, samt å legge til rette for bedre mestring av livet med og etter en kreftsykdom, sier Opdalshei.

De assosierte medlemmene er selvstendige organisasjoner, men støtten fra Kreftforeningen gjør det mulig for dem å gi et enda bedre tilbud til kreftrammede. Med Kreftforeningens 116 000 medlemmer og pasientforeningenes 30 000 medlemmer, får kreftsaken en sterkere stemme. Sammen gjør vi en forskjell for alle dem som er rammet av kreft. 

Slik fordeles pengene

15 organisasjoner tildeles midler for 2020. Hver organisasjon får en sum på grunnlag av størrelse (medlemstall), samt en del tildelt etter søknad.

OrganisasjonBeløp (kr)
Blodkreftforeningen1 150 000
Brystkreftforeningen3 167 500
CarciNor916 000
Gynkreftforeningen1 012 500
Hjernesvulstforeningen1 222 500
Kreftomsorg Rogaland1 975 000
Lungekreftforeningen880 000
Lymfekreftforeningen1 112 500
Melanomforeningen629 500
Munn- og halskreftforeningen1 000 000
NORILCO1 765 000
Pancreaskreft Nettverk Norge510 000
Prostatakreftforeningen2 147 500
Sarkomer662 500
Ung Kreft1 300 000
Totalt19 450 500

Se også: Vilkår for bruk av midlene (pdf)

Var dette nyttig?