Anne Lise Ryel valgt til internasjonalt toppverv

Kreftforeningens tidligere generalsekretær Anne Lise Ryel er valgt til president for den internasjonale NCD-alliansen.

Pressefoto av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen
Anne Lise Ryel, Kreftforeningens tidligere generalsekretær, er ny president for den internasjonale NCD-alliansen. Foto: Pauls S. Amundsen

NCD-alliansen jobber med forebygging og behandling av alle de de fem store sykdomsgruppene kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og psykiske lidelser.

– Dette er en fantastisk god nyhet og vi gratulerer Anne Lise med vervet. Anne Lises lange erfaring fra kreftfeltet er veldig verdifull for den internasjonale NCD-alliansen. Koronakrisen har vist hvordan smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer henger sammen, og Anne Lise er virkelig rett person for å sikre at forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer prioriteres internasjonalt i tiden etter korona, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Internasjonalt samarbeid gir resultater

Kreftforeningen har en lang historie med alliansen og har vært med helt fra alliansens oppstart i 2009. Målet var da å løfte oppmerksomheten om de ikke-smittsomme sykdommene på verdensagendaen i FNs toppmøte to år senere.

Gjennom alliansen har Kreftforeningen deltatt i de politiske prosessene som har ledet fram til at kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer nå er en prioritert målsetting i FNs bærekraftsmål om å redusere dødeligheten av disse sykdommene med en tredjedel innen 2030.

Kreftforeningen jobber internasjonalt for at kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer løftes høyere opp på den globale helseagendaen. I 2019 ble Norge det første landet i verden til å lansere en strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer gjennom det globale bistandsarbeidet.

Anne Lise vil spille en viktig rolle

Under koronapandemien har NCD-alliansen arbeidet hardt verden over for å synliggjøre effektene pandemien har på personer med ikke-smittsomme sykdommer.

– NCD-alliansen jobber for at land fortsatt må satse på inkludering av gode helsetilbud til pasienter med ikke-smittsomme sykdommer når samfunnene skal bygges opp igjen etter korona. Anne Lise vil spille en svært viktig rolle i dette arbeidet de kommende årene, sier Ross.  

Kreftforeningen ønsker Anne Lise Ryel lykke til med presidentvervet. Vi ser frem til et godt og viktig samarbeid for å opprettholde søkelyset på kreft og de andre ikke-smittsomme sykdommene når vi skal ut av pandemien.

Var dette nyttig?