Åpen linje

Kreftforeningens rådgivningstjeneste er et tilbud til alle som lurer på noe eller trenger råd om kreft. Som for eksempel kreft og seksualitet – et tema kreftsykepleier Vibeke Jensen Simonsen er ansvarlig for.

Vibeke er blant dem som svarer i andre enden når du tar kontakt med Kreftforeningens rådgivningstjeneste. Foto: Paal Audestad

Seksualitet er en privatsak og for mange et ømtålig og tabubelagt tema. Når det i tillegg knyttes til en sykdom som kreft, blir dette et tema som for mange oppleves som vanskelig, både å forholde seg til og å snakke om. Likevel får Kreftforeningens rådgivningstjeneste stadig spørsmål, fra både pasienter og pårørende, om kreftsykdommen eller behandlingen kommer til å påvirke seksuallivet.

– Noen har hørt skremmende historier om at seksuallivet blir ødelagt, og kontakter oss for å høre om det er tilfellet. Til det spørsmålet er det jo ikke ett riktig svar, men det er klart at kreft og seksualitet er nært forbundet med hverandre, og at kreftbehandling påvirker kroppen både fysisk og mentalt. Mange får et annet forhold til kroppen sin etter en kreftsykdom, forteller Jensen Simonsen.

Frustrasjon og fortvilelse er følelser som ofte er fremtredende hos både mann og kvinne etter kreftbehandling. Men det betyr ikke at seksuallivet er over!

Vanlige spørsmål

– Både pasienter og pårørende kontakter oss – spørsmål rundt kreft og seksualitet vil jo før eller siden melde seg hos de fleste som får en kreftdiagnose, og det involverer naturligvis partneren også. Spørsmålene varierer fra det som har med fysisk funksjon å gjøre, til spørsmål som dreier seg mer om følelsesmessige aspekter.

Eksempler på spørsmål

  • Vil jeg miste evnen til ereksjon?
  • Vil fjerning av livmor eller eggstokker påvirke følelsen av kvinnelighet?
  • Kan jeg fortsatt få barn?
  • Hvordan vil behandlingen påvirke lysten på sex?
  • Hvordan vil partneren min reagere?
  • Hvordan kan jeg få partneren min til å forstå hvordan jeg føler?
  • Hvordan kan jeg bli trygg på min egen kropp igjen?

– For oss på rådgivningstjenesten er det viktig å formidle at ingen spørsmål om dette eller andre temaer knyttet til kreft, er rare, dumme eller uintelligente. Vi behandler ethvert spørsmål med samme seriøsitet, sier Jensen Simonsen.

Generelle råd

– Først og fremst er det viktig å formidle at det er verken unormalt eller uvanlig at seksuallivet blir påvirket under og etter en kreftbehandling. Frustrasjon og fortvilelse er følelser som ofte er fremtredende hos både mann og kvinne etter kreftbehandling. Men det betyr ikke at seksuallivet er over! Det tar tid, men det vil bli bedre. Det krever imidlertid innsats fra både pasient og en eventuell partner – og det er verdt det, slår
Jensen Simonsen fast.

Hun kan ikke understreke nok hvor viktig det er med kommunikasjon og åpenhet mellom den som er syk og partneren.

– Å være åpen om usikkerheten, spørsmålene, lystene, plagene og frykten – og å sette ord på alt dette – kan være krevende, men gjør det lettere å forstå hverandre og se den andres behov. Slik kan eventuelle problemer løses i fellesskap. Tausheten og redselen for hva den andre tenker, kan ofte være det som er aller mest slitsomt; det er sjeldent vellykket å gjette hva den andre mener og hvilket behov han eller hun har.

– Ingen spørsmål om seksualitet eller andre temaer knyttet til kreft, er rare, dumme eller uintelligente, sier Vibeke. Foto: Paul Audestad

Åpenhet som fundament er et godt utgangspunkt for å se hverandres behov og for å klare tilpasningen til deres nye samliv. Jo tydeligere og mer konkret, jo bedre.

– Prøv å forklare hva som skaper problemer, fortell hvordan du vil ha det for å oppnå nytelse. Å sette ord på denne typen ting er nytt og vanskelig for mange, men nettopp nå som livet og kanskje også kroppen har forandret seg, er åpenhet og tydelighet en forutsetning for å gjenoppta seksuallivet. Generelt kan vi også si, selv om det ikke er noen fasit for når seksuallivet skal gjenopptas, at å vente for lenge ikke gjør situasjonen enklere.

Hva skal til for å «komme i gang igjen»?

– Våge å forsøke. Det er første forutsetning for å gjenoppta seksuallivet. Ofte er det nødvendig å bruke litt tid på å venne seg til hverandres kropper igjen – det å ligge ved siden av hverandre og berøre og stryke hverandres kropper er en god begynnelse. Å føle den andres nærhet, føle partnerens kroppsvarme og se reaksjonene i hverandres kropper, kan gi en god trygghet og er en måte å bli kjent med hverandres intimitet på igjen.

– Det er lov å fomle, føle seg klønete og til og med le av seg selv om de første forsøkene ikke blir helt som forventet. Klarer man å ta humoren med inn i situasjonen, kan det virke befriende; latter skaper god stemning og ufarliggjør ofte vanskelige situasjoner. Å le sammen over noe dere har felles, kan skape nærhet.

Råd til den som er partner

– Kreft betyr store omveltninger også for en partner. Dårlig samvittighet over egne følelser og seksuelle behov er ikke uvanlig. Mange spør seg selv om de fra nå av må undertrykke egne seksuelle behov, noen blir sinte og frustrerte på den som er syk, noen opplever at kroppen til partneren har endret seg, og sliter med å finne ut av hvordan de skal takle det. Andre er kanskje redde for å skade partneren sin, og det er også vanlig å være redd for å presse eller påføre partneren sin ubehag. Dette er helt vanlige reaksjoner, og det er klart det er naturlig å bli både usikker og sint.

Rådet er det samme: Del tanker og følelser. Vær åpen om alt du lurer på. All erfaring viser at det er nyttig for begge parter.

– Og så kan vi legge til at krangling ikke nytter – vær enige om å snakke om dette i rolige former. Ingen av partene kan kreve sex med den andre, men begge har rett til å bli hørt. Hvis alt låser seg, bør man søke profesjonell hjelp av sexolog.

Kreftpasienter uten fast partner

– Ikke alle befinner seg i et parforhold. Hvilke råd kan du gi til dem?

– Det å finne en kjæreste kan oppleves som utfordrende. Først og fremst er det viktig å bli vant med kroppen sin – bli trygg på den og like den. Når en treffer en partner og er klar for intimitet, vet man selv om det er forhold det er naturlig å fortelle om, eksempelvis om man har stomi. Hvis det er visse hensyn partneren må ta, er det viktig å informere om det, av hensyn til begge.

Menn snakk om det

En av tre får senskader etter kreft. Hvorfor er det så få menn som snakker om det?

Var dette nyttig?