– Det er oppsiktsvekkende at FRP ikke føler seg bundet av tobakkskonvensjonen

I folkehelsemeldingen presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. I forbindelse med at meldingen behandles i Stortinget har Fremskrittspartiets stortingsgruppe i dag invitert tobakksindustrien til en egen «høring».

Kreftforeningen er svært glad for at dette har møtt stor motstand i de andre partiene, og vi forventer at ingen av de andre representantene velger å stille på møtet hvor tobakksindustrien inviteres inn til å påvirke norsk tobakkspolitikk. Samtidig er det svært urovekkende at FRP trosser motstanden og velger å ta et slikt møte.

Tobakkskonvensjonen har som formål å redusere sykdom og død forårsaket av tobakksbruk. Den pålegger medlemslandene å innføre en rekke tiltak for å få ned tobakksbruken. En av de viktigste forpliktelsene i konvensjonen er at det skal være vanntette skott mellom helsepolitikk og tobakksindustri. Tobakksindustrien skal ikke påvirke politikken på dette området.

– Det er oppsiktsvekkende at FRP ikke føler seg bundet av tobakkskonvensjonen, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Regjeringens folkehelseminister Sylvi Listhaug uttalte helt korrekt før helgen at:

«Kontakt med tobakksindustrien bør bare skje i den grad det er nødvendig for å regulere produktene […]. Jeg kjenner ikke til den konkrete invitasjonen til Stortinget, men regner med at retningslinjene i tobakkskonvensjonen følges».

Også i folkehelsemeldingen er regjeringen helt tydelig på at man skal jobbe for helt vanntette skott mellom beslutningstakere og industrien. Fremskrittspartiets arroganse stiller dem altså ikke bare i opposisjon til tobakkskonvensjonen, men også til sin egen regjerings politikk.

– Fremskrittspartiet bidrar med dette til å legitimere en bransje som gjennom tiår har motarbeidet folkehelsearbeidet både i Norge og verden for øvrig, avslutter Ryel.

Var dette nyttig?