Dette bør du gjøre for å få koronavaksinen raskt

Ikke alle fastleger har oversikt over hvilke pasienter som har kreft. Dette må de varsles om nå.  

Noen kreftpasienter er allerede vaksinert, mens andre vil få tilbudet innen sommeren. I Kreftforeningen er vi bekymret for at ikke alle pasienter er registrert med sin kreftdiagnose hos fastlegen, og at de dermed ikke blir prioritert som de skal.

– Det er dessverre for liten informasjonsflyt mellom sykehusene og fastlegene. Derfor er det nok en del fastleger som ikke vet at de har pasienter med en kreftdiagnose. Når fastlegene nå skal kontakte pasientene sine for å gi koronavaksinen, er det en risiko for at kreftpasienter som burde blitt prioritert ikke blir det, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Vi vet at det er gjort et arbeid som skal gjøre at det blir enklere for fastleger å identifisere kreftpasienter blant sine pasienter. Likevel er vi bekymret for at ikke alle kreftpasienter blir fanget opp gjennom dette.

Gi beskjed

Ross har derfor en klar oppfordring til alle kreftpasienter:

– Ta kontakt med fastlegen din nå, for å sikre at vedkommende har alle relevante helseopplysninger om deg. På den måten kan fastlegen din gjøre en god vurdering av når du bør få vaksinen.

Dette gjelder alle kreftpasienter, både de som er i aktiv behandling, de med kronisk kreft og de som er kreftfrie. Selv kreftpasienter som allerede har fått vaksinen på sykehuset bør ta kontakt med fastlegen, slik at eventuelle bivirkninger kan registreres og følges opp.

Individuelle vurderinger

Vi har allerede tatt til orde for at enkelte kreftpasienter bør prioriteres høyere i vaksinekøen, og at fastlegene må få et større handlingsrom til å vurdere og prioritere sine egne pasienter.

– Dette er bare mulig hvis fastlegene har fullstendig oversikt over hvilke pasienter som har kreft, og det kan vi ikke ta for gitt at de har, sier Ross.

Det har gått ut et brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) til kommuneoverleger og helseforetak om at det skal brukes skjønn innenfor prioriteringsgruppene, og at grupper med underliggende sykdom (for eksempel kreft) bør gis høy prioritet.

FHI sier blant annet: «For gruppe 4 er det i forlengelsen av dette viktig å ikke vente med alle i alder 18-64 år med særlig høy risiko til aldersgruppen 65-74 år er vaksinert. 18-64 år med særlig høy risiko må prioriteres parallelt med, og i en del tilfeller før, mange i aldersgruppen 65-74 år uten underliggende sykdom.»

Prioritert etter risiko

Det er regjeringen som har bestemt rekkefølgen på hvem som skal vaksineres, etter råd fra Folkehelseinstituttet. Disse vurderingene baserer seg på hvor høy risikoen er for alvorlig sykdom og død på grunn av koronaviruset.

Høy alder er den største risikofaktoren og derfor prioriteres de eldste først. En stor andel kreftpasienter er over 75 år og vil derfor få vaksinen tidlig. Utover dette er de fleste kreftpasienter prioritert i gruppe fire. Gruppe fire er mennesker i alderen 65 til 74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp.

– Det er fryktelig vanskelig å sette sårbare grupper opp mot hverandre, og vi har all grunn til å stole på myndighetenes vurderinger. Men når gruppe fire skal vaksineres, er det viktig at fastlegene kan gjøre gode prioriteringer blant pasientene i den samme gruppen, avslutter Ross.

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby vaksine til personer i anbefalte grupper. Se informasjon på nettsidene til din kommune om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Temasiden til Folkehelseinstituttet har en kommuneoversikt som leder deg til informasjon fra din kommune.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Stengt 19. mai

Var dette nyttig?