– En stor seier som vil redde liv

De neste månedene vil 4,5 millioner nordmenn få tilgang til sin egen pasientjournal på nett.

Snart kan de aller fleste nordmenn logge seg inn på Helsenorge.no og få innsyn i egen sykehusjournal.

Kreftforeningen har i en årrekke jobbet for at alle pasienter skal få innsyn i egen journal. En elektronisk pasientjournal skal sikre at oppdatert og korrekt pasienthistorikk er lett tilgjengelig for leger og sykepleiere, samt pasienten selv. Endelig rulles sykehusjournalen ut til større deler av befolkningen.

– Det er svært gledelig at de aller fleste nordmenn nå får tilgang til egne helseopplysninger digitalt. Å ha innsyn i egen sykehusjournal betyr at man som pasient kan involveres mer i alle ledd av behandlingen. Vi har jobbet for dette lenge, under slagordet «ingen beslutninger om meg, uten meg», sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Oppdater deg hjemme

Helse Sør-Øst er den største helseregionen i landet, og når de gjennom sommeren og høsten åpner for innsyn i egen sykehushistorikk, vil 85 prosent av befolkningen ha tilgang. Frem til nå har løsningen bare vært tilgjengelig i Helse Nord og i Helse Vest.

– Å få digitalt innsyn i egne helseopplysninger er viktig for alle pasienter. For kreftpasienter vet vi at de aller fleste bare får med seg 80 prosent av det legen sier. Enten fordi en sjokkbeskjed setter deg ut av stand til å lytte, eller fordi informasjonen du får er for komplisert. Å kunne sitte hjemme og lese i ro og mak, også sammen med pårørende, vil ha stor betydning for mange, sier Ryel.

Frem til nå har alle pasienter hatt rett til innsyn i egen journal, men har måttet ta med utskrift fra sykehusene. En elektronisk journal gjør at pasienter ikke behøver å gå til sykehuset for å få tilgang til egne opplysninger. Dette vil styrke pasientsikkerheten.

Et viktig skritt på veien

Det fremtidige målet er at all helsehistorikk skal følge deg livet ut – uansett hvor du behandles. Den kommende løsningen gir deg bare sykehusopplysninger, og kun helsepersonell på det gjeldende sykehuset har tilgang.

– Det viktigste for pasienten er at helsepersonell faktisk sitter med oppdatert informasjon slik at pasientsikkerheten kan ivaretas. Her er det fortsatt en vei å gå før hele helsetjenesten er koblet sammen. Vi trenger fremdeles bedre datasystemer som gjør at korrekt informasjon flyter på tvers av sykehus, fastlege, sykehjem eller hjemmetjeneste. Men dette er et godt steg på veien, sier Ryel.

Avhengig av et digitaliseringsløft

Derfor kommer Kreftforeningen til å fortsette å jobbe for innføringen av «Én innbygger, én journal», som skal sikre at livsviktig informasjon om din helse er tilgjengelig for alle som behandler deg.

For hvis du plutselig blir syk når du er i et annet fylke enn der du vanligvis går til legen, så må de ha kjennskap til din historikk. Opplysninger fra fastlege eller sykehjem må med, og det må bli enklere for sykehuspersonell fra andre regioner å gjøre oppslag i din journal hvis du er på reise.

– Du kan falle om før du rekker å fortelle om allergier, behandlinger du er i gang med, medisiner du tar eller hvilke pårørende som skal varsles. Dette er opplysninger som kan redde liv hvis helsepersonell er kjent med dem. Hva om du går på cellegift og plutselig besvimer? Hvem forteller at kreftbehandlingen kan være forklaringen, spør Ryel.

I slike tilfeller ønsker vi at helsepersonell kan behandle oss på bakgrunn av kunnskapen de har. Det kan gi færre pasientskader og sikre riktig behandling.

Var dette nyttig?