– Frps forslag er et hardt slag mot folkehelsen

Kreftforeningen gikk i debatt med Fremskrittspartiet etter deres forslag om å skrote et nytt røykesluttprosjekt.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen (Skjermdump: NRK).

– Ett av tre krefttilfeller kan forebygges. Vi må gjøre det vi kan for å forebygge disse, og da spiller røykeslutt en helt sentral rolle, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun deltok nylig i debatt i Dagsnytt 18 mot Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen. Bakgrunnen var Frps alternative statsbudsjett, hvor de blant annet tar til orde for å droppe finansieringen av et treårig statsfinansiert røykesluttprosjekt.

– Røyking er den viktigste enkeltfaktoren for å utvikle kreft. Fortsatt røyker over 400 000 nordmenn daglig, og like mange røyker av og til. Derfor må vi ha en nasjonal satsing på røykeslutt. Det er godt dokumentert av kombinasjonen veiledning og røykesluttpreparater virker. Derfor er det skuffende at Frp foreslår å skrote et så viktig prosjekt, sier Ross.

70 prosent vil slutte

Røyking forårsaker årlig rundt 6000 dødsfall i Norge. Prosjektet som Frp ønsker å skrote er inspirert av et røykesluttprosjekt i Danmark. Der ble legemidler sponset dersom brukerne samtidig deltok i veiledningssamtaler i kommunen. Prosjektet ga svært gode resultater. Nær halvparten av dem som gjennomførte røykesluttforløpet, var røykfrie etter seks måneder.

– Vi har lenge etterspurt at vi må gjøre mer på dette området. I underkant av 70 prosent av alle røykere ønsker å slutte, men mange får det ikke til. Å hjelpe røykerne med å stumpe røyken er en investering for Norge og folkehelsen.

Norske arbeidsplasser

Frp har ved flere anledninger tatt til orde for å senke avgiftene på tobakk, alkohol og sukkerholdige produkter, med argumentasjon om at dette vil bevare norske arbeidsplasser og føre til mindre grensehandel.

– Dette er ikke et valg mellom arbeidsplasser eller folkehelse. Vi kan gjøre andre ting for å sikre arbeidsplasser, for eksempel senke kvotene for grensehandel. Å gjøre sunne matvarer billigere kan også skape flere arbeidsplasser i norsk landbruk og handel.

– Summen av Frps forslag er et hardt slag mot folkehelsen. Vi er redde for at nedgangen i røyking snur dersom Frp får det som de vil. De totale kostnadene tobakk påfører samfunnet – og ikke minst enkeltindividers helse – er langt høyere enn hva røykesluttprosjektet koster, sier hun.

Se hele debatten (nrk.no).

Var dette nyttig?