Helse- og omsorgskomiteen på besøk

I forbindelse med Verdens kreftdag søndag 4. februar samarbeider Kreftforeningen med kinoene og vil være til stede på visninger av «Per Fugelli – siste resept» flere steder i landet:

Generalsekretær Anne Lise Ryel presenterte tanker og løsninger om hvordan vi kan sikre behandling og omsorg til et økende antall mennesker med kreft, samtidig som forventingene om stadig høyere kvalitet skal innfris.

– Blant utfordringene vi står foran er blant annet digitalisering av helsevesenet, senskader, fremtidens kreftbehandling, antibiotikaresistens og å hindre at unge blir avhengige av tobakk, sa Ryel til stortingspolitikerne.

Flere omsorgssentre

– Vi står overfor en eksplosiv vekst i antall krefttilfeller, ikke minst som følge av at vi blir stadig flere eldre. Kreft er allerede i dag den sykdommen som tar flest liv – ett av fire dødsfall er kreftrelaterte. I dag er det 32 000 som får kreft, i 2030 vil det være 42 000, sa Ryel videre.

– Det er positivt at det i den nye regjeringserklæringen står at det kan etableres omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende flere steder i Norge. I den sammenheng viser vi til våre Vardesentre, som vi gjerne etablerer flere av og hvor det er viktig for oss å fortsatt ha forutsigbare rammebetingelser.

Ryel avsluttet med å snakke om fremtidens kreftbehandling.

– Den skal ikke bare behandle flere – men også gi behandling av høyere kvalitet. Kliniske studier er avgjørende for å bidra til bedre medisiner og bedre behandlingsmetoder.

Var dette nyttig?