Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Kreftforeningen mener

Politisk påvirkningsarbeid er noe av det viktigste vi gjør. Over 118 000 medlemmer har sammen stor gjennomslagskraft for viktige endringer som utgjør en forskjell for kreftpasienter og pårørende.

Kontakt:

Leder politisk sekretariat:

Beate Heieren Hundhammer
beate.heieren.hundhammer@kreftforeningen.no 

Se våre innspill til statsbudsjettet 2019. 

Kreftforeningens policy: 

Forebygging av kreft

Våre anbefalinger for det forebyggende arbeidet.

Gode og helhetlige pasientløp

Våre anbefalinger for å få til et godt pasientløp.

Best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende

Våre anbefalinger for å sikre best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende.

Kreftforskning

Våre anbefalinger for kreftforskning.

Internasjonalt arbeid

Våre anbefalinger for internasjonalt arbeid.

 

Den største trusselen mot kreftbehandling

Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med kreftbehandling. For å unngå antibiotikaresistens må bruken begrenses til de som virkelig trenger det. Gjør vi ikke det, vil antibiotikaresistens bli en av de største truslene mot folkehelsen generelt - og kreftpasienter spesielt.