Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Våre anbefalinger for internasjonalt arbeid

Hvert år dør 8.2 millioner mennesker av kreft globalt. Vi har lang erfaring fra kreftarbeid i Norge og ønsker å dele vår erfaring og opparbeidede kunnskap ut over Norges grenser.

Vi jobber for at flere land skal innføre tobakksforebyggende tiltak i tråd med WHOs tobakkskonvensjon, og anbefaler:

  • Alle land innfører bestemmelsene i WHOs tobakkskonvensjon.
  • Økt kunnskap blant politiske beslutningstakere, sivilsamfunnsorganisasjoner og befolkningen i mottakerland for norsk bistand om skadevirkninger av tobakksbruk, og kjennskap til at det finnes kostnadseffektive måter å forebygge tobakksbruk på.
  • Aktører innen global helse skal ha kunnskap om sammenhengene mellom tobakksbruk og andre sykdomsgrupper, inkludert HIV/Aids, tuberkulose og svangerskapsrelaterte sykdommer.

Vi jobber for at norske myndigheter skal inkludere innsats mot kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer i sitt engasjement for global helse, og anbefaler:

  • Samarbeid mellom myndigheter, det sivile samfunn og private aktører for å fremme målsetningene i WHOs globale handlingsplan for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer.
  • Økt kunnskap om omfanget av ikke-smittsomme sykdommer i lav- og middelinntektsland hos norske myndigheter og aktører innenfor global helse, samt kunnskap om kostnadseffektive tiltak for å begrense disse.
  • Norge inkluderer tiltak i tråd med WHOs globale handlingsplan for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i sine prioriterte mål innenfor arbeidet med global helse.
  • Utvikling av nye bærekraftige utviklingsmål for helse som inkluderer prioritert innsats mot ikke-smittsomme sykdommer.

Vi jobber for tilgang til effektiv diagnostisering, forebygging og behandling av kreft i lav- og lavere middelinntektsland, og anbefaler:

  • Samarbeid mellom nasjonale myndigheter, sivilsamfunnsaktører og medisinske fagmiljøer for å innføre lav-kost metoder for tidlig diagnostisering av kreft.
  • Styrking av GAVI, den internasjonale vaksinealliansens arbeid for utbredelse av vaksiner mot infeksjonsrelaterte kreftsykdommer som lever- og livmorhalskreft.
  • Universell tilgang til smertelindrende behandling, inkludert nødvendig tilgang til morfin.