Kreftforeningen til kamp mot geografisk urettferdighet

Bosted avgjør i skremmende stor grad hvilke kreftpasienter som får delta i kliniske studier. For å bidra til utjevning av denne uakseptable ulikheten gir Kreftforeningen nå 25 millioner kroner til mindre sykehus.

Bilde av ingrid Stenstadvold Ross
Ingrid Stenstadvold er glad for å kunne gi drahjelp til sykehus som vil satse på kliniske studier.

 –Målet er at studier skal bli en integrert del av all klinisk praksis i hele Norge, kommenterer generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross etter beslutningen om å støtte prosjekter ved helseforetakene Møre og Romsdal, Vestfold, Nordlandssykehuset, Stavanger universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

I teorien skal ikke geografi avgjøre hvem som får plass i en klinisk studie. Men i praksis er sannsynligheten for å få delta dobbelt så stor hvis du bor på Sør-Østlandet som hvis du bor i Nord-Norge. Det er åpenbart lettere å takke ja til en studie på Oslo Universitetssykehus hvis du kan ta blåtrikken fra Kjelsås enn hvis du jevnlig må kjøre ferge, buss, fly og tog fra Kjerringøy.

Jubel

–Vi blir målløse. Dette er fantastisk, lyder den spontane reaksjonen fra Petter Øien, leder av seksjon for forskning ved Nordlandssykehuset.

–Dette gjør at vi kan tilby flere pasienter deltagelse i kliniske studier her. I tillegg er det selvsagt en boost for fagmiljøet ved kreftavdelingen, tilføyer han.

Kreftforeningen erkjenner at denne tildelingen ikke kommer til å utjevne alle de regionale forskjellene, verken mellom nord og sør eller mellom distrikt og by.

–Men dette er et steg på veien mot mer klinisk forsking, bedre fordelt rundt i landet, sier Ross.

I Stavanger er avdelingsoverlege Bjørnar Gilje lykkelig over å ha nådd opp.

–Mange av våre pasienter etterspør aktuelle studier. Det er veldig bra for dem å få et godt tilbud lokalt og slippe å reise langt for å få behandling, sier han.

Sterke søkere

Målgruppen i utlysningen var mindre sykehus med behov for, og ambisjoner om, å trappe opp satsingen på kliniske studier på kreft. I alt kom det inn 14 søknader. Samtlige ble av skandinaviske fagfeller vurdert som støtteverdige.

–Dessverre hadde vi bare muligheten til å innvilge fem av dem, så jeg håper politikerne nå kjenner sin besøkelsestid. Å sikre lik tilgang til kliniske studier i hele landet er jo egentlig en oppgave for Storting og regjering, kommenterer Ross.

Midlene skal i hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell.

– Det skyldes at helseforetakene i distriktene selv har sagt at det er her skoen trykker hardest, forklarer Ross.

De fem helseforetakene mottar hver mellom fire og fem millioner kroner.

–Nå hjelper vi dem i gang, og så er ambisjonen at sykehusene etter to år selv viderefører aktiviteten og skaper varige endringer, sier Ross.

Kreftforeningen har i mange år støttet kliniske studier. Ved å delta i slike får pasientene tilgang til nye medisiner som i beste fall blir en del av det offentlige tilbudet seks-sju år senere. I tillegg får helsepersonell økt kunnskap om legemidler og ny behandling.

Var dette nyttig?