Kreftforeningens Stafett for livet avholdes ikke på grunn av koronaviruset

Kreftforeningen har tatt den nødvendige og tunge beslutningen om å ikke gjennomføre stafettene i 2020. Vi jobber med å få til en nasjonal virtuell markering.

Stafett for livet er et av Kreftforeningens største arrangement og var i år planlagt i 17 byer. Konseptet baserer seg på å samle lokalsamfunn til en stor stafett for å vise støtte til kreftrammede. I 24 timer skulle lagene gått eller løpt for å vise solidaritet til de som lever med kreft og minnes de som har gått bort.

– Utviklingen den siste tiden har skjedd fort, og vi har nå kommet dit at situasjonen er for usikker til at det er forsvarlig å arrangere stafetter i år. Risikoen for å bidra til økt spredning av koronaviruset er for stor, sier Lars Kristensen, nasjonal leder for Kreftforeningens Stafett for livet.

Se spørsmål og svar om beslutningen og Kreftforeningens Stafett for livet 2020

Kreftpasienter er definert som en risikogruppe, og mange av dem vil dermed ha noe høyere risiko for å bli smittet av koronaviruset enn friske personer, samt at de har økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

– Vår høyeste prioritet er sikkerheten og helsen til befolkningen, og vi er spesielt opptatt av å beskytte våre æresgjester, kreftpasientene. Vi kan ikke risikere at noen blir smittet av koronaviruset på våre stafetter, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Muligheter for alternative markeringer

Selv om stafettene ikke gjennomføres, håper Kreftforeningen på muligheter for å markere stafetten på andre måter.

– Vi ser på alternative måter å gjennomføre stafettene. Vi skal ha en idédugnad og henter inspirasjon fra andre land som står i samme situasjon som oss, sier Kristensen.

Mulig å samle inn penger til stafettene

Selv om stafettene ikke gjennomføres som planlagt, blir det fortsatt mulig å støtte ved for eksempel å starte digitale innsamlinger eller gi på Vipps.

Finn innsamling og vippsnummer for din lokale stafett

– Mange lag og deltakere ønsker å bidra økonomisk, og har kreative og inspirerende aktiviteter for å samle inn penger. Dersom de ønsker å gjennomføre dette, skal vi selvsagt legge til rette for det. Pengene bruker vi til å skape bedre rammer for kreftrammede, pårørende og etterlatte, samt støtte til viktig forskning, opplyser Kristensen.

Ser frem mot ny stafettsesong i 2021

Kreftforeningen er utrolig takknemlig for engasjementet og motivasjonen alle frivillige og lag har vist så langt. De håper frivillige, kreftpasienter, lag og støttespillere blir med igjen i 2021. Generalsekretæren tror stafettene blir viktigere enn noen gang.

– Neste år blir stafettene kanskje ekstra viktig for lokalsamfunnet, også for de som ikke er rammet av kreft. Å kjenne på fellesskapet, samholdet og støtten som mange opplever under Kreftforeningens Stafett for livet kan være godt etter det vi nå står i. Vi håper folk vil ta med seg engasjementet inn i 2021, sier hun.

Samtidig har de en klar oppfordring til alle i den krevende tiden vi er inne i.

– Kreftpasienter trenger støtten fra lokalsamfunnet hele veien, og spesielt i disse dager. Å vise støtte og samhold er ikke forbeholdt et arrangement som Stafett for livet, men er like viktig året rundt. Ingen skal møte kreft alene, avslutter de.

Fakta om Kreftforeningens Stafett for livet

  • I 24 timer deltar lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre i en stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.
  • I Kreftforeningens Stafett for livet går lokalsamfunn sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft.
  • Fightere, de som har eller har hatt kreft, er stafettens æresgjester og inviteres til eget program under stafetten.
  • Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.
  • Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.
  • Dette er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life, som ble startet av legen Gordy Klatt i 1985. Det er i dag verdens største non-profit-arrangement med I 2018 ble det samlet inn over 233 millioner dollar på verdensbasis. Det ble arrangert 4000 stafetter i 30 land, og det deltok 2 100 000 mennesker fordelt på 95 000 lag, inkludert 206 000 fightere.

Les mer og se informasjon om din lokale stafett på stafettforlivet.no

Var dette nyttig?