Løft for barnekreftforskning

I forbindelse med Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar delte Barnekreftforeningen ut 25 millioner kroner i forskningsmidler.

I år får 12 viktige forskningsprosjekter midler. Hjernesvulst er den mest kompliserte formen for barnekreft som flest barn dør av. To store og viktige forskningsprosjekter får midler til å forske på nettopp dette. Tildelingen av forskningsmidler fant sted på Litteraturhuset i Oslo. Forskningsminister, Iselin Nybø, åpnet arrangementet.

Den internasjonale barnekreftdagen

Den internasjonale barnekreftdagen ble første gang gjennomført i 2002. Dette er en global samarbeidskampanje for å øke bevisstheten rundt barnekreft, og vise støtte overfor barn, unge og overlevere med kreft og deres familier. Dagen markeres ved å sette fokus på barnekreft og å gi folk en større forståelse for utfordringer de rammede barna, deres familier og lokalsamfunnet står ovenfor. Dagen retter oppmerksomhet mot viktigheten av at alle barn med kreft fortjener best mulig behandling, uavhengig av nasjonalitet, økonomisk status og sosial bakgrunn.

Historisk satsing

Forskning på barnekreft har fått et viktig løft. Barnekreftforeningen har de siste årene gitt store summer til livsviktig kreftforskning. Nylig har Kreftforeningen, sammen med NordForsk og Norges forskningsråd gått sammen om en historisk satsing på barnekreftforskning i Norden, og delt ut totalt 30 millioner kroner til tre nordiske prosjekter innenfor persontilpasset kreftbehandling for barn.

Var dette nyttig?