Ønsker samhandling med Kunnskapsdepartementet

– Svært inspirerende møte, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel etter møte med Kunnskapsdepartementets statssekretær Rebecca Borsch.

Hvordan kan vi samarbeide bedre for å få mer ut av de totale forskningsmidlene enten vi snakker om offentlige, private eller midler fra frivillige organisasjoner? Det var blant temaene da Kreftforeningen fikk besøk av statssekretær Rebecca Borsch for forskning og høyere utdanning. 

– Kreftforeningen jobber mye med politisk påvirkning og har naturligvis mest kontakt med Helsedepartementet. Møtet med en av lederne i Kunnskapsdepartementet ble en god arena for å løfte våre ønsker for politiske grep også på forskningssiden, sier Ryel.

Kreftforeningen har gjennom 80 år hatt stor betydning for etablering og oppbygging av norske kreftforskningsmiljøer. Gjennom årene har vi bidratt med over seks milliarder kroner. I fjor bevilget vi totalt 230 millioner til kreftforskning.

Kreftforeningen ønsker blant annet:

– Bedre samarbeid mellom private og offentlige aktører om hvordan forskningsmidler kan brukes best mulig.

– At gaveforsterkningsordningen også skal omfatte universitetssykehusene.

– Økt internasjonalt forskningssamarbeid både for å skaffe mer midler til norsk forskning og for å få til økt samarbeid gjennom å bidra til bedre forskningsresultater.

– Det ble et veldig inspirerende møte hvor vi snakket om hva vi kan samhandle om fremover, sier Ryel.

Statssekretæren fikk også omvisning i Kreftforeningens Vitensenter – et opplevelsessenter og en ny arena for forskningsformidling.

Var dette nyttig?