Hvert år får 34 000 mennesker i Norge en kreftdiagnose – men kreft er ikke én sykdom. Derfor finnes det ulike pasient- og likepersonsorganisasjoner innen kreftfeltet, som i samarbeid med oss ivaretar kreftpasienter og pårørende med ulike behov. 

– Pasientforeningene er viktige samarbeidspartnere for oss, fordi de består at frivillige som selv har vært kreftpasient eller pårørende. Denne er erfaringen bidrar til større åpenhet og forståelse for pasienter og pårørendes situasjon, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

For å nå så mange som mulig med Kreftforeningens budskap og tilbud, er vi avhengig av å jobbe gjennom andre. Derfor har vi i en årrekke bidratt økonomisk til våre assosierte medlemmer og i år bevilger vi nærmere 20 millioner kroner. Det sørger for at pasientforeningene i større grad kan tilby hjelp og støtte i nærmiljøene. Foreningene har et bredt tilbud med blant annet faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser.

– Pasientforeningene bidrar i vårt arbeid ved å spre kunnskap om kreft, ivareta kreftrammede, samt å legge til rette for bedre mestring av livet med og etter en kreftsykdom, sier Opdalshei.

De assosierte medlemmene er selvstendige organisasjoner, men støtten fra Kreftforeningen gjør det mulig for dem å gi et enda bedre tilbud til kreftrammede. Med Kreftforeningens 116 000 medlemmer og pasientforeningenes 30 000 medlemmer, får kreftsaken en sterkere stemme. Sammen gjør vi en forskjell for alle dem som er rammet av kreft. 

Slik fordeles pengene

15 organisasjoner tildeles midler for 2020. Hver organisasjon får en sum på grunnlag av størrelse (medlemstall), samt en del tildelt etter søknad.
Se også: Vilkår for bruk av midlene (pdf)
     

ORGANISASJON BELØP (KR)
Blodkreftforeningen 1 150 000

Brystkreftforeningen 3 167 500

CarciNor 916 000

Gynkreftforeningen 1 012 500

Hjernesvulstforeningen 1 222 500

Kreftomsorg Rogaland 1 975 000

Lungekreftforeningen 880 000

Lymfekreftforeningen 1 112 500

Melanomforeningen 629 500

Munn- og halskreftforeningen 1 000 000

NORILCO 1 765 000

Pancreaskreft Nettverk Norge 510 000

Prostatakreftforeningen 2 147 500

Sarkomer 662 500

Ung Kreft 1 300 000
TOTALT 19 450 500