Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Streik i Kreftforeningen

-NHO/Abelia og Norsk Sykepleierforbund har etter mekling dessverre ikke kommet til enighet om en tariffavtale for Kreftforeningen, og dermed blir det streik. Det er aldri en heldig situasjon, men noe begge parter må forholde seg til på en profesjonell måte, sier organisasjonssjef i Kreftforeningen Jacob Conradi.

Dermed går 19 av Norsk Sykepleierforbund (NSF) sine medlemmer i Kreftforeningen ut i streik fra og med førstkommende mandag.

-Årsaken til bruddet handler, slik vi ser det, først og fremst om ulike prinsipper og føringer hos organisasjonene, blant annet på hvilket nivå den lokale lønnsdannelsen og andre lokale ordninger skal avgjøres, sier Conradi.

I første omgang vil streiken innebære en begrenset åpningstid på Kreftlinjen.

-Slik det ser ut nå mener vi å kunne betjene Kreftlinjen med redusert kapasitet mellom kl 10 -14 mandag til torsdag, sier Conradi, og viser videre til pressemeldingen som NHO sendte ut torsdag kveld da bruddet var et faktum;

Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut 19 medlemmer i Kreftforeningen i streik fra førstkommende mandag etter at meklingen mellom NHO/Abelia og NSF ikke førte frem.

- Denne saken er viktig for NHO/Abelia fordi den handler om hvordan vi fastsetter lønn i privat sektor, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Kreftforeningen meldte seg inn i NHO og Abelia i 2016 som en følge av blant annet interessepolitisk uenighet med tidligere arbeidsgiverforening. For to år siden hadde vi en interessekonflikt med Virke som hadde vært vår arbeidsgiverorganisasjon i 12 år. Konflikten dreide seg om at vi, som blant annet jobber mot tobakksindustrien og for reklamefrie tobakkspakninger møtte - på den offentlige arena - Virke som jobbet for det motsatte. Det ble en uholdbar situasjon og vi bestemte oss for å se etter en alternativ arbeidsgiverorganisasjon. 

Endringen i arbeidsgivertilknytning var ikke motivert ut fra økonomiske forhold. Alle ansatte har beholdt sine lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsordningen. Det er ikke riktig når NSF fremstiller dette som at de ansatte har fått dårligere lønns- og arbeidsvilkår. 

- Vi beklager at det ikke var mulig å komme frem til en løsning. Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenlignbare arbeidstakergrupper. Uenigheten dreier seg ikke først og fremst om lønn eller andre arbeidsvilkår, men at NSF ikke har tillit til at de lokale parter kan enes om gode løsninger. Lokal forhandlinger og fleksibilitet er viktig og saken handler om hvor og hvordan lønn skal forhandles, lokalt eller sentralt. NHOs posisjon er at lønnsdannelsen for denne gruppen skal skje lokalt, vurdert ut fra tåleevnen i den enkelte virksomhet, sier Melsom.


- NSFs medlemmer i Kreftforeningen jobber ikke med tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver, men som rådgivere, spesialrådgivere og ledere i en kunnskapsbedrift. NSF har takket nei til en tariffavtale som er normal for denne type stillinger i privat sektor.

- NSF har også uttalt at NHO vil frata de ansatte streikerett. Dette er ikke riktig, sier Melsom.