For niende gang har Dagens Medisin kåret Helse-Norges 100 mektigste. De to tidligere helseministerne Bjarne Håkon Hanssen og Ansgar Gabrielsen, lege Wasim Zahid, den erfarne helsebyråkraten Anne Kari Lande Hasle og DM-redaktør Markus Moe har sittet i juryen.

De har tatt utgangspunkt i en liste med cirka 150 kandidater nominert av Dagens Medisins redaksjon, supplert med kandidater fra jurymedlemmene.

De fem jurymedlemmene har hver for seg gitt kandidatene poeng fra 1 (minst) til 5 (mest) basert på seks kriterier; formell posisjon/stilling, uformell makt/innflytelse, personlig innsats, faglig anseelse, nettverk/personlige kontakter og gjennomslagskraft i mediene.

Listen over de 100 mektigste representerer summen av maktjuryens vurdering.

Helseminister Bent Høie troner på toppen med en totalsum på 145, mens Anne Lise Ryel får en totalsum på 112. I forhold til forrige måling i 2014 har hun økt fra totalsum på 90 og en rangering som den 52. mest mektige. Ryel rykker dermed opp hele 35 plasser.

– Det er ingen tvil om at pasientorganisasjoner har mye makt i Helse-Norge, og det er spesielt to personer som skiller seg ut; Anne Lise Ryel og Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Jahren har gjort LHL til en aktør, mens Ryel har lyktes med å kjøre kreftområdet og pasientperspektivet opp i norsk helsepolitikk, sier Bjarne Håkon Hanssen til Dagens Medisin

Ifølge Ansgar Gabrielsen er det ingen av de andre pasientorganisasjonene som «når Ryel til knærne» når det gjelder maktinnflytelse. Også Zahid synes Ryel forsvarer en plass blant de 20 mektigste.

– Kreft er kongen over alle sykdommer, og én av tre rammes. Ryel har selv vært rammet, og fremstår ærlig med stor troverdighet. Hun påvirker debatten og forskningen ut fra hvordan midlene fordeles, sier Zahid.

Anne Lise Ryel ble både overrasket og stolt over at kåringen bringer henne helt opp i toppsjiktet av helseaktører sammen med topp-politikere – og langt foran andre aktører med stor formell makt.

– Jeg er stolt over at jeg som leder i en frivillig organisasjon anses å ha så stor makt og innflytelse. Vi har en viktig rolle som en pådriver opp mot politikk, byråkrati og ikke minst mot allmennheten og «folket» for å løfte viktige saker for eksempel innen folkehelse. Det inspirerer meg enormt og gir stor motivasjon til å jobbe videre, sier Ryel.

Hun understreker at makt og innflytelse kommer både gjennom formelle og uformelle kanaler. Ryel er nestleder i Nasjonalt råd for prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene (prioriteringsrådet) og sitter blant annet i HelseOmsorg21 og i styret for Norsk E-helsestyre – for å nevne noe.

– Jeg er heldig som blir valgt – og gjenvalgt – til mange viktige nasjonale råd og utvalg der jeg kan løfte viktige saker på vegne av våre brukere, for eksempel da vi fikk gjennomslag for tarmkreftscreening i prioriteringsrådet. Samtidig er jeg også opptatt av å ta av «kreftbrillene» og se hele pasientperspektivet. Ved å sitte i disse toneangivende nasjonale rådene skapes også viktige og gode relasjoner, sier Ryel, som også har bygget opp gode kontakter gjennom et langt liv både politikken og som likestillingsombud.

Ryel er også stolt på vegne av organisasjonen hun leder

– For at jeg skal kunne levere faglig i viktige råd og utvalg, og ikke minst i media, er jeg avhengig av kompetanse som gjør meg i stand til å bidra og at organisasjonen fungerer i alle ledd. Det er også viktig å ha en godt apparat som gjør at jeg er tilgjengelig og synlig i offentligheten, sier Ryel.

Var denne siden nyttig?