Siden aldersgrensen ble innført i 2012 har en informasjonsplakat vært alt som kreves. Fra 1. januar 2017 må solstudioer ha på plass et system for alderskontroll.

– Det er på høy tid at solstudioene nå skal begynne å håndheve 18-årsgrensen, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

8 av 10 er under 18 år første gang de bruker solarium, ifølge en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Kreftforeningen i år.

Solarium øker kreftrisiko

Samtidig er forskningen stadig tydeligere på sammenheng mellom solarium og hudkreft. For få uker siden slo en rapport fra EU fast at solarium er årsak til en vesentlig andel av føflekkrefttilfeller blant de under 30 år. Rapporten konkluderer også med at det ikke er en nedre grense for solariumsbruk som er trygg.

– Når vi vet at risikoen for hudkreft øker jo mer solarium vi tar, er det viktig å ta i bruk flere virkemidler, ikke minst for å begrense bruken blant unge. Alderskontroll er derfor et minimum av hva som må gjøres, sier Ryel.

Forventer satsing på tilsyn og evaluering

Det er solstudioene selv som skal sørge for et tilfredsstillende system. Eksempler på system kan være heltidsbetjening, delvis betjening kombinert med elektronisk adgangskontroll, videoautomat eller annen type elektronisk adgangskontroll.

– Vi er spent på om ordningen vil fungere etter hensikten. Vår frykt er at systemene som innføres blir lette å omgå. Vi forventer derfor at myndighetene fører tilsyn og kontrollerer at systemene for alderskontroll fungerer. Hvis systemene bidrar til at barn og unge ikke bruker solarium, kan det bety færre tilfeller av hudkreft i årene fremover, sier Ryel.

Ny rapport om solarium fra EU

Ungdoms solvaner

Var denne siden nyttig?