Boka har siden 2010 vært brukt aktivt som et ledd i ivaretakelsen av barn og ungdom som opplever sykdom i nær familie, og har mottatt god respons fra både brukere og fagpersoner.

Hvert år opplever om lag 3500 barn og unge at en av foreldrene får kreft, og så mange som 450.000 lever med psykisk helse- og rusproblematikk i nær familie. Appen skal hjelpe barn og unge til å takle situasjonen som pårørende.

– Når en i familien blir alvorlig syk blir hverdagen ofte snudd på hodet, og kan preges av usikkerhet og bekymring. Da har barn og unge i familien behov for å bli sett og ivaretatt. Helsepersonell har en plikt til å bidra slik at de får den informasjon og støtte de har behov for, sier leder for Råd for barn som pårørende Trude Aamotsmo.

– Åtte av ti barn har tilgang på nettbrett

Tall fra TNS Gallup viser at åtte av ti barn mellom 3 og 11 år har tilgang til nettbrett i dag.

– Dette er en app utviklet på de unges premisser. Satsingen på denne plattformen forenkler også fremtidig videreutvikling, tilgjengelighet og ikke minst distribusjon, sier prosjektleder Kristine Hetland Clark.

Kostnader opp mot én million har blitt fullfinansiert av ExtraStiftelsen. Det er byrået Uniform som har utviklet appen i tett samarbeid med Rådet for barn som pårørende og prosjektgruppa. Appen er kun tilgjengelig for nettbrett.

– Et nyttig verktøy

Flere barn og unge innen målgruppen har vært direkte involvert i utformingen av appen, og Hetland Clark håper nå at produktet kan virke innbydende, underholdende og ikke minst bli et nyttig verktøy for unge pårørende.

– Målsetningen har vært å skape en interaktiv nettbrett-applikasjon som kan være en støtte- og et bearbeidelsesverktøy for barn og ungdom som er i en vanskelig situasjon. Den fungerer som en personlig dag- eller loggbok, men med flere kreative elementer, som scrapbook, kamera og animasjon, sier hun.

Appen åpner også for å kunne stille anonyme spørsmål direkte til den populære spørresiden Klara Klok.

«Meg Også» er gratis og tilgjengelig for nettbrett i App Store eller GooglePlay-butikken.

Var denne siden nyttig?