– Arendalsuka er et viktig årlig arrangement, der vi får både formell og uformell kontakt med viktige beslutningstakere i norsk politikk. Vi benytter denne sjansen til å sette saker som er viktige for kreftpasienter og deres pårørende på agendaen og til å knytte nye kontakter, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Arendalsuka er en politisk møteplass der sentrale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

Kreftforeningen både arrangerer og deltar i en rekke møter, der vi blant annet snakker om fremtidens krefthelsetjeneste, faren for å få et todelt helsevesen og behovet for å digitalisere Norge. Hva skjer med kreftbehandlingen dersom antibiotikaresistens blir vår tids største medisinske katastrofe? Og hvordan kan vi sikre innovasjon og næringsutvikling gjennom samarbeid på helseområdet?

Adresserer stor utfordring

Kreftforeningen har i år rettet ekstra oppmerksomhet mot konsekvensene fremtidig antibiotikaresistens vil ha for kreftbehandling. 

– Før døde nesten alle av kreft. Nå overlever to av tre. Uten virksom antibiotika kan fremtidens kreftbehandling rykke tilbake til start, sier Ryel.

– Antibiotikaresistens vil slå beina under alle de fremskrittene vi har gjort innenfor kreftbehandling. Dette er vår tids største trussel mot kreftbehandling. Dersom vi skal klare å forhindre en slik utvikling, må vi handle i dag. 

Kreftforeningen lanserte derfor i vår en stor, internasjonal kampanje for mer oppmerksomhet rundt antibiotikautfordringene. Nå lanserer vi også nettsiden på norsk for å informere og påvirke hvordan antibiotika brukes og distribueres her hjemme. 

Under Arendalsuka deltar Kreftforeningen på følgende møter:

Mandag 13:30-14:45 – Hvordan kan ny teknologi endre helsetjenesten
Tirsdag 14:00-15:30 – Verdiskaping gjennom uventede partnerskap
Tirsdag 15:00-16:30 – Sustainable, Innovative Healthcare with MP’s, healthcare providers, associations and international company representatives.
Onsdag 10:00-11:30 – Antibiotikaresistens – hvordan kan vi unngå vår tids største medisinske katastrofe?
Onsdag 12:00-13:45 – Tillitskrise og todelt helsevesen – Er den offentlige kreftbehandling i ferd med å miste sin legitimitet?
Torsdag 08:00-10:00 – Fremtidens krefthelsetjeneste – Har vi råd til å ta fremskrittene i bruk? Har vi råd til å la være?
Torsdag 10:30-11:30 – Mye behandling, men lite helse?
Torsdag 16:00-18:00 – En samtale om munnhelse i Kreftomsorgen

Se hovedprogrammet for hele Arendalsuka 2017 her!