I dag vet folk flest ganske godt hva de bør spise, at de bør trimme og kutte røyken. Det store problemet er ikke mangel på kunnskap, men at det rett og slett er vanskelig. Denne erkjennelsen er utgangspunktet for det Helsedirektoratet har døpt neste generasjon forebygging.

Enkle kom-i-gang apper og verktøy ble lansert i Kreftforeningens Vitensenter i dag.

– Vi har allerede i mange år hatt Norges mest populære helse-app – Slutta-appen, for de som vi stumpe røyken. Nå håper vi at vi treffer like godt med de andre verktøyene vi tilbyr, sa Helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Krevende atferdsendringer

Det er godt dokumentert at endring av levevaner er krevende og suksessraten er lav. Flertallet faller tilbake til utgangspunktet etter noe tid, og de fleste går inn og ut av en endringsprosess. I undersøkelser oppgir et flertall at de ønsker og planlegger å slutte å røyke, mosjonere mer eller spise sunnere. Men så møter de fleste mye motstand på veien.

– Det er en forutsetning at motivasjonen kommer innenfra. Det er viktig å sette seg realistiske mål, som passer akkurat for deg. Så må vi som leger legge til rette for at pasienten skal motivere seg selv, sa president i Den norske legeforening, Marit Hermansen.

Kreftforeningen stiller seg positive til et stort utvalg av hjelpemidler for å endre dårlige vaner.  

– Det er supert at nye verktøy tas i bruk for å motivere til sunne hverdagsvaner, sa assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei, samtidig som han la vekt på at det er viktig å nå også de som ikke har tilgang til denne typen verktøy.

 

Les mer om apper og verktøy: helsenorge.no/baredu