– Å være søsken til et alvorlig sykt barn kan prege hele barndommen. Behovet deres for oppfølging kan være stort. Helseministeren skal ha stor honnør for å ta vår faglige vurdering til etterretning ved å fremme lovendringsforslaget, sier Siri Gjesdahl leder i BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Siden 2010 har helsepersonell vært pliktig til å bidra til at barn med alvorlig syke foreldre får informasjon og oppfølging. Nå foreslår regjeringen endring i helsepersonelloven slik at også mindreårige som har alvorlig syke søsken skal få samme tilbud. I tillegg er det foreslått at barn som mister søsken eller foreldre skal omfattes av lovverket. 

– Vi er og veldig fornøyd med dette forslaget. Det vil sikre barn nødvendig informasjon og oppfølging. I dag er det store ulikheter i hvordan barn som etterlatte blir fulgt opp i Norge. Slik kan vi ikke ha det, sier Heidi Brorson avdelingssjef for kreftomsorg i Kreftforeningen. 

Hun forteller at Kreftforeningen og BarnsBeste har anmodet departementet om å endre loven, og at regjeringens forslag vil bety mye for mange barn dersom endringene blir vedtatt. 

– Når et barn blir alvorlig syk er naturligvis oppmerksomheten både fra familien og helsepersonell rettet mot barnet. Det fører til at søsken ofte blir oversett, får lite informasjon og liten mulighet til å dele tanker og følelser om det alvorlige som skjer i livet deres. Med styrkede rettigheter vil flere få hjelp til å mestre utfordringene med sykdom i familien, eller sorgen etter en forelder eller søsken, sier Brorson. 

Var denne siden nyttig?