– Dette er et spill med bare tapere. Den aller største taperen er dessverre de 100 pasientene som har nytte av Kadzyla. For dem er det et spill på liv og død. Men i køen av tapere står også det offentlige helsevesenet som mister legitimitet, de som forsker frem medisinene som mister troverdighet, samt legemiddelindustrien som fremstår som griske, sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel. 

Kadcyla (Traztuzumab-emtasin) brukes i behandlingen av brystkreft med spredning, altså til pasienter med HER2-positiv, inoperabel eller metastatisk brystkreft.

– Det er trist at dagens system ikke fungerer. Så lenge medisinene er godkjente og tilgjengelige på markedet, fører det til forskjellsbehandling gjennom at pasienter med forsikringer og de som har råd til å betale medisinen selv får medisinen ved private klinikker. Både legemiddelindustrien og staten som forhandlingsparter må på hvert sitt hold for å løse denne floken for norske kreftpasienter. Vi har ikke fasiten. Som en midlertidig ordning har Kreftforeningen foreslått et eget kreftmedisinfond, sier Ryel. 

– Prissetting av legemidler må vurderes utredes og diskuteres internasjonalt. Kadzyla er effektiv og gir en median overlevelse på godt og vel et halvt år. Det er en vanskelig situasjon  og pedagogsisk utfordrende  å  erkjenne  og forklare at alle våre nordiske naboland og de fleste andre EU-landene tilbyr Kadcyla til sine pasienter, men ikke Norge.  

Ifølge Legemiddelverket ville behandlingen totalt kostet sykehusene 80-100 millioner kroner i året, skriver Dagens Medisin.

– I USA har det den siste tiden vært ett opprop blant kreftleger mot det som kategoriseres som uetiske høye prisnivåer når det gjelder nye kreftmedisiner. Prisene er ikke bærekraftig, selv i et marked basert på betaling gjennom private helseforsikringer. Undersøkelser knyttet til legemiddelpriser viser enorme variasjoner når det gjelder hva land betaler for kreftlegemidler. Legemiddelindustrien utnytter bruken av hemmelige priser og differensierte markeder for sine produkter. Kreftforeningen mener noe må gjøres på et internasjonalt nivå for å sørge for at prisene på kreftlegemidler på en eller annen måte regulert til mer akseptable nivåer, sier Anne Lise Ryel.

Var denne siden nyttig?