- Norges mest utbredte kreftform rammer kun menn. Det er på høy tid at vi retter ekstra oppmerksomhet mot prostatakreft gjennom en slik aksjon, sier styreleder Hans-Fredrik Donjem i Prostatakreftforeningen.

Den 30. oktober lanserer Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen Blå sløyfe-aksjonen for første gang i Norge.

I europatoppen

- I løpet av november mister vi 90 menn i prostatakreft. Totalt over 1 000 hvert år. Det plasserer oss i europatoppen i antall dødsfall. Derfor skal vi – hvert år, hver november – sette på oss den Blå sløyfa og vise at vi bryr oss om alle dem som er berørt av prostatakreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, og styreleder i Prostatakreftforeningen, Hans-Fredrik Donjem.

Gjennom hele november skal Blå sløyfe-aksjonen dele informasjon og skape oppmerksomhet rundt prostatakreft gjennom folkemøter, aktiviteter og salg av blå sløyfer. Aksjonen har ambisjoner om å bli en stor og viktig aksjon for alle som lever med prostatakreft og deres pårørende, og for de som vil bli rammet i fremtiden.

- Vi trenger mer kunnskap og bedre og mer presis behandling. Derfor oppfordrer vi alle til å støtte opp om Blå sløyfe-aksjonen, sier Ryel. 

Hva er Blå sløyfe-aksjonen?

Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Målet med aksjonen er å:

  • vise at vi bryr oss med dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
  • spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
  • skaffe midler til forskning på prostatakreft
Blå sløyfe-aksjonen lanseres i Norge av Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen. (Foto: Paal Audestad)

Fakta om prostatakreft

Alle menn har en prostata, også kalt blærehalskjertel. Prostatakjertelen ligger under urinblæren og har som oppgave å produsere den væsken som transporterer sædcellene gjennom urinrøret.

Kreft i prostata rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Men også stadig flere yngre menn får prostatakreft. Omtrent én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Det er fire ganger så mange som på 1950-tallet.

Antall tilfeller øker i alle aldersgrupper, og i 2030 er økningen beregnet til over 40 prosent.

  • Nye tilfeller: 5 118
  • Antall som har eller har hatt prostatakreft: 47 088
  • Antall årlige dødsfall : 1 045

Kilde: Kreftregisteret, CANCER IN NORWAY 2016

Les og lær mer på blåsløyfe.no

Kontakt:

Arild Domaas
presserådgiver, Kreftforeningen
arild.domaas@kreftforeningen.no
909 30 709