– Det var helt nødvendig for meg med blodoverføring da jeg hadde kreft. Opptil flere ganger da jeg gikk på cellegift måtte jeg få blod fra Blodbanken, sier Einar Andresen (71 år).

Han fikk lymfekreft i 1994, med tilbakefall året etter. Deretter høydosebehandling med stamcellestøtte senere samme år. Landets blodgivere kan han ikke få skrytt nok av.

– Det er sånn at når jeg er ute på tur og ser en person som bærer en ryggsekk med logo fra Blodbanken, så må jeg bort og takke for innsatsen, sier han.

Andresen er i dag aktiv i flere pasientforeninger og sitter i hovedstyret i Blodkreftforeningen.

Norge trenger nye blodgivere

Leder på Blodbanken i Oslo, Elisabeth Rosvold ønsker å øke anseelsen på det å være blodgiver.

– Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet komme til å trenge blod, men bare to prosent av befolkningen gir blod. Når du er blodgiver er du en livgiver. Du er med på å gi liv, sier hun. Og legger vekt på at det krever både mot, dedikasjon og prioritering å være blodgiver.

– 20 prosent av befolkningen er ikke helsemessig i stand til å gi blod. Og veldig mange er redde for alt som har med blod å gjøre, sier Rosvold.

Rundt 100 000 nordmenn er blodgivere i dag. Men det trengs stadig flere givere. Hvert år forsvinner 16–20 prosent av naturlige grunner, og disse må erstattes. I tillegg mener Blodbanken at vi skulle hatt minst 25 000 flere givere. Spesielt unge menn er underrepresentert.

Livsviktig for kreftpasienter

Av alt blodet som deles ut fra Blodbanken gis 47 prosent til kreftpasienter. Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel legger vekt på at mange av disse pasientene er helt avhengig av blodoverføring for å overleve.

– Når en blir rammet av kreft er det stor sannsynlighet for at en må ha blodoverføring. Spesielt for pasienter som gjennomgår store operasjoner og som får tøff cellegiftbehandling og beinmargstransplantasjon, sier hun.

Bli blodgiver: giblod.no