«Du har kjernejournal» får vi vite i en e-post fra Direktoratet for e-helse. Journalen viser utvalgte og viktige helseopplysninger hentet fra offentlige registre, samt noen opplysninger som du eller legen din kan legge inn.

Hvis du plutselig blir syk, har ikke helsetjenesten tilgang til dine helseopplysninger hvis du ikke har kjernejournal. Du kan falle om før du rekker å fortelle om allergier, behandlinger du er i gang med, medisiner du tar eller hvilke pårørende som skal varsles. Dette er opplysninger som kan redde liv hvis helsepersonell er kjent med dem. Hva om du går på cellegift og plutselig besvimer? Hvem forteller at kreftbehandlingen kan være forklaringen? I slike tilfeller ønsker vi at helsepersonell kan behandle oss på bakgrunn av kunnskapen de har. Det kan gi færre pasientskader og sikre riktig behandling.

Vi i Kreftforeningen heier på nyheten om at kjernejournalen er på plass over hele landet. Tenk at over 5,2 millioner nå har tilgang til egen journal. De fleste av oss har også valgt å gi tilgang til helsepersonell. 600 000 har vært inne og kontrollert opplysningene. Det er ikke mange – vi anbefaler aller å gjøre det. Du er den beste kvalitetssikreren for at informasjonen som ligger der er riktig.

Oppdager du feil gjennom kjernejournalen, er det viktig å si fra om dette. Feilen har kanskje ligget i et register du ikke har visst om og kan potensielt være til hinder for at du får riktig behandling. Det er både ubehagelig og plagsomt å oppdage at opplysninger om deg er feil. Men det er også lett for at feil oppstår. Navn ligner hverandre, helsehverdagen er hektisk. Feil må imidlertid rettes.  Fordi det er helseopplysninger som har kritisk verdi, er det spesielt viktig at de rettes opp og at dette skjer raskt. Vi roper hurra for kjernejournal og ser fram til at hele journalen blir tilgjengelig slik at alle feil kan rettes!

Les mer om kjernejournal: Helsenorge.no