Swedish Match gikk i sommer til sak mot staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger på snus. De hevdet at tiltaket er i strid med EØS-retten.

I dag kom kjennelsen i Oslo byfogd, der staten vant på alle punkter. Swedish Match er også dømt til å betale statens saksomkostninger i saken.

 – Tobakksindustrien har investert milliarder i utvikling av pakkedesign, og de har nå brukt rettsapparatet for å få stoppet tiltaket. Det at tobakksindustrien kjemper så hardt, er det største beviset på at de også mener at reklamefrie tobakkspakker vil ha effekt, sier Ryel.

Kreftforeningen har vært partshjelp i saken.

- Taktisk trenering fra tobakksindustrien At tobakksindustrien går rettens vei er et kjent taktisk spill for å trenere et politisk vedtak som vil sørge for at færre unge starter med snus.

Staten fikk blant annet medhold i at snusbruk innebærer helserisiko og at tiltaket vil bidra til å beskytte folkehelsen, særlig for barn og unge. Retten slo også fast at standardiserte tobakkspakninger er et anerkjent tiltak, anbefalt internasjonalt og at forskning viser at tiltaket har effekt.

– Dette er først og fremst en seier for alle som jobber for at barn og unge ikke skal begynne med tobakk. Jeg er svært glad, men ikke overrasket over at vi vant denne saken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For ytterligere spørsmål eller forespørsel om intervju:

Andreas Bjørnstad
pressesjef i Kreftforeningen
Tlf. 928 53 937
E-post: andreas.bjornstad@kreftforeningen.no

Var denne siden nyttig?