Sepsis kalles ofte blodforgiftning, men det er ikke egentlig en forgiftning. Det er en alvorlig infeksjon der pasienter blir svært syke.

Det kan utvikle seg i alt fra små kutt som blir betente, til store skader, fødsel, lungebetennelse eller kirurgi. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodet. Det får kroppens immunforsvar til å overreagere, og flere av organene i kroppen skades og svikter.

Over 30 millioner mennesker i verden får sepsis årlig. Seks til ti millioner mennesker dør av det. I Norge forårsaker sepsis fire prosent av alle sykehusoppholdene.

For å øke bevisstheten rundt blodforgiftning markeres verdens sepsisdag 13. september. 

– Vi i Kreftforeningen ser på det som vår plikt å løfte betydningen og alvoret rundt blodforgiftning. Vi representerer mange av pasientene som får og overlever dette. Det er viktig at folk flest er oppmerksomme på blodforgiftning, men det er vel så viktig å øke kunnskapen blant helsepersonell. Det må på plass bedre rutiner slik at blodforgiftning kan avdekkes raskt, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. 

Sepsis og kreft

Både kreftsykdom og kreftbehandling øker risikoen for blodinfeksjoner som kan føre til sepsis. Kreftpasienter har ti ganger høyere risiko for blodinfeksjoner sammenlignet med andre pasienter.

Å få kreftbehandling, som for eksempel cellegift og strålebehandling, gjør at immunforsvaret ikke klarer å bekjempe en infeksjon like godt som normalt. Da er faren for sepsis større enn ellers.

Men, det er ikke bare kreftpasienter som er mer utsatt. Spedbarn og eldre, samt andre alvorlig syke pasienter har ofte nedsatt immunforsvar og er svært utsatte.

Antibiotika er avgjørende

Kreftforeningen har de siste årene løftet betydningen av virksomt antibiotika for kreftpasienter og andre alvorlig syke.

Antibiotika er helt nødvendig for mye av vår moderne kreftbehandling. Virker ikke antibiotika, fordi bakteriene blir resistente og ikke drepes av infeksjonsbehandlingen, kan infeksjoner som i dag er ufarlige føre til alvorlige helseplager og dødsfall. Kreftpasienter vil rammes hardt, da mye moderne kreftbehandling krever effektiv antibiotika.

– Ved blodforgiftning er antibiotika helt nødvendig. Derfor jobber vi for å redusere utviklingen og spredningen av antibiotikaresistente bakterier, sier Ryel. 

Slik avdekker du sepsis

Hvert minutt teller i behandlingen av sepsis. Jo fortere du får behandling, jo bedre blir utfallet.

Det er lett å forveksle sepsis med influensa fordi symptomene ligner. Hvis du husker på disse symptomene og tenker at det kan være sepsis, kan du redde liv:

«S» for sløv eller forvirret.

«E» for elendig («så dårlig har jeg aldri følt meg før»).

«P» for pust som er rask.

«S» for smerter.

«I» for iskald og fryser eller har feber.

«S» for svett eller klam hud.

Oppsøk legehjelp så snart du ser tegn på en alvorlig infeksjon.

Les mer om blodforgiftning her