Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, mener Obamas ønske om å finne en kur mot kreft vil få betydning for kreftsatsingen i hele verden. 

– Obamas satsing vil få betydning for alle de som er berørt av kreft i dag og som rammes i morgen. Verden lytter til han, og når han løfter frem kreft på denne måten vil det få betydning for den globale satsingen, sier Ryel. 

I Obamas aller siste State of the Union-tale natt til tirsdag kunngjorde han en ny nasjonal innsats for å finne en kur mot kreft. Ryel peker på viktigheten av at det settes inn ressurser på flere områder, også i Norge.

– Kreft er ikke én gåte vi skal løse. Kreft er mange ulike diagnoser og sykdommer. Allerede vet vi mye om hvilken retning vi må ta, men vi har ikke funnet svarene enda. Skal vi finne flere svar må i større grad sørge for at forskningen utvikles til nye produkter, medisiner og behandlingsmetoder til det beste for pasientene, sier Ryel. 

Forebygging blir avgjørende

Hun er også opptatt av at kampen mot kreft ikke bare handler om forskning. Det er avgjørende at det satses langt mer på forebygging, mener Ryel. 

– Vi er ikke rustet til å ta den voksende bølgen av kreft. Handler vi ikke nå, risikerer vi at helsevesenet vil kollapse. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at flere aldri får kreft. Her må vi først og fremst sørge for at folk ikke starter med tobakk. Samtidig må det utvikles nye diagnoseverktøy som oppdager forstadier til kreft, sier hun. 

Ryel mener det også er viktig at forskermiljøene må få større frihet til å sammenstille ulike data. 

– Vi er helt avhengig av å utnytte teknologiens fulle potensial. Både å utvikle ny teknologi, men også i større grad å sammenstille den forskningen og dataen vi allerede har. Det kan gi oss kunnskap som vi i dag ikke forutser at vi kommer til å få. 

Var denne siden nyttig?