– Dette er først og fremst en seier for folkehelsen. Mange liv reddes og mye lidelse unngås. Flere enn seks millioner dør i verden av tobakk hvert år – flere enn det bor i Norge. Det er ufattelig. Og det kan unngås, sier Anne Lise Ryel.

– Men det er også en dom som nok en gang viser at tobakksindustrien ikke kommer noen vei med jussen. De truer og trenerer ved å trekke stater som vil lage strengere tobakksregler for retten, men de taper gang på gang, slår Ryel fast.

Denne dommen betyr også mye for innføringen av nøytrale tobakkspakker i Norge. Den feier tvilen til side om dette er lovlig eller ikke. Dommen sier i klartekst at medlemsstatene i EU – og dermed også Norge som EØS-medlem, kan innføre strengere regler nasjonalt når det gjelder standardisering av tobakkspakker så lenge denne er begrunnet i folkehelse. 

– Vi har ferske målinger i helsebarometeret som viser at 70 prosent av befolkningen ønsker seg et tobakksfritt Norge i 2025. Vi må gjøre grep for å oppnå dette, og strengere tobakksregler er en del av målet. Dommen slår også fast at forbudet mot mentolsigaretter er lovlig. – Det er bra fordi man ikke skal få lov til å «pakke» inn tobakken i andre smaker, sier Ryel. 

Når det gjelder elektroniske sigaretter, må alle produkter innen denne kategorien innrapporteres for godkjenning hos de nasjonale myndighetene. Det skal ikke kunne reklameres for e-sigaretter, og det skal være en maksimalgrense på 20 milligram nikotin per milliliter væske.

– Det er bra at det blir et klarere regelverk for e-sigaretter. Det har vist seg å være et godt middel for mange til å slutte å røyke, men samtidig er det fint å få det i ordnede former både med henhold til innrapportering og maksgrenser for nikotin, sier Anne Lise Ryel. 

For mer informasjon:

Kreftforeningens pressetelefon: 924 07 877

Var denne siden nyttig?