Nyrekreftpasienter med avansert sykdom eller spredning har måttet vente lenge på at denne immunterapi-medisinen blir tilgjengelig i Norge. Mandag vedtok Beslutningsforum at legemiddelet kan tas i bruk hos denne pasientgruppen.

–  Dette var en gledelig og etterlengtet beslutning. Først og fremst er det viktig for de pasientene som er rammet av nyrekreft med spredning og deres pårørende. Dette er pasienter med alvorlig sykdom, og med offentlig tilgjengelighet til denne medisinen, kan de nå kan legge dager til livet, sier generalsekretær Anne Lise Ryel. 

Legemiddelverket fikk nye, oppdaterte data i begynnelsen av februar. Dette var 26-måneders data som viser større effekt enn tidligere data, er mer robust og dermed mer kostnadseffektiv. Det ble derfor konkludert med at nivolumab nå blir tilgjengelig i Norge, forteller enhetsleder Kristin Svanqvist i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

– Vi er glade for at Beslutningsforum underveis i prosessen åpner opp for nye data som viser enda bedre effekt enn antatt, og at medisinen dermed nå anses som kostnadseffektiv. Det viser at systemet fungerer til pasientenes beste, sier Anne Lise Ryel.