Helse- og omsorgsminister Bent Høie, finansminister Siv Jensen, Arthur Buchardt, generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen og administrerende direktør Bjørn Erikstein i Helse Sør-Øst var blant de som deltok i feiringen i regi av Radiumhospitalets venner. 

Etter at Ole Edvard Antonsen hadde åpnet feiringen med flotte toner, sa styreleder Arthur Buchardt at Helse Sør-Øst har fattet et vedtak som er svært viktig.

– Nå har styret i Helse Sør-Øst bestemt, og jeg har bestemt at det blir et nytt bygg, da blir det sånn, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– De ansatte fortjener dette, de gjør en innsats av ypperste kvalitet, sa finansminister Siv Jensen.

Bildetekst: Arthur Buchardt, Anne Lise Ryel, Siv Jensen, Aker-sjef Øyvind Eriksen, Bent Høie, Sylvia Brustad og IOC-medlem Gerhard Heiberg.

– Endelig, etter mange års diskusjoner og tautrekkinger og jobbing fra mange hold er det besluttet et nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Det er all grunn til å feire, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, som takket blant andre Arthur Buchardt for innsatsen.

Ryel la vekt på at dette vil gi et løft i den nasjonale kreftomsorgen. Wenche Myhre avslutte feiringen med sangen «La meg være ung».

– Å være ung handler om å være frisk, sa Wenche Myhre, som selv har vært pasient ved Radiumhospitalet.