Mens 70 prosent av norskfødte kvinner i Oslo har sjekket seg mellom 2008-2012, er tallet bare 50 prosent for innvandrerkvinner. Det betyr at 5 av 10, altså halvparten, ikke tar celleprøve. Denne situasjonen bekymrer Kreftforeningen og leger ved Ahus.

26. september rykket Kreftforeningen og leger ved Ahus inn i Groruddalen. Leger fra Ahus hadde ryddet sine timeplaner for å ta celleprøver ved den lokale helsestasjonen. 

Tilbudet ble svært populært. I tillegg til at timene ble fullbooket, tok også legene fra Ahus imot 15 personer ekstra. 

– Det er alarmerende hvor få kvinner med innvandringsbakgrunn som sjekker seg. Veldig mange har aldri tatt celleprøve tidligere til tross for påminnelse fra Kreftregisteret. Av de konsultasjonene vi har hatt på Grorud helsestasjon er det cirka 60 prosent som ikke har tatt celleprøve tidligere. Det er trist og skremmende. Ved å samarbeide med Kreftforeningen når vi bredt ut. De med informasjon og fagkunnskap, vi med legepersonell og medisinsk kunnskap, sier Ala Jabri Haug og Christine Thaulow. 

Generalsekretæren i Kreftforeningen håper dette kan være begynnelsen på et varig og betydningsfullt samarbeid.

– Takket være engasjementet til legene på Ahus og de ansatte på helsestasjonen i Groruddalen, har vi virkelig fått vist frem betydningen av oppmøtetid og -sted. Vi har vist at dette kan bidra til at innvandrerkvinner som aldri har tatt celleprøve gjør det for første gang. Forskning viser at fast oppmøtested og -tid fungerer. Det må innføres så fort som mulig. Vi har ingen å miste, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel om sjekkedagen. 

Var denne siden nyttig?