– Med flertall for reklamefrie pakker gjør norske politikere et nytt historisk grep for å redusere helseskadene av tobakk. Dette er det siste store kvantespranget, og virkelig et banebrytende folkehelsearbeid, sier Ryel.

Hun jubler for nyheten om at flertallet i Helse- og omsorgskomiteen går inn for reklamefrie røyk- og snuspakker i Norge.

– Dette er en seier for alle barn og unge som vokser opp. Og en merkedag for kreftsaken. Reklame fungerer, spesielt overfor barn. Nå mister tobakksindustrien den siste reklameflaten for å lokke barn inn i avhengighet, sier Ryel.

Færre vil få kreft

Mer en 6000 personer dør årlig som følge av tobakk i Norge. Ryel sier vi nå kan forvente oss kraftig reduksjon i ungdom som starter med tobakk i fremtiden.

Hun peker på at dette har hatt stor effekt i Australia. Etter innføringen i 2012 har landet hatt den største nedgangen i røyking på to tiår.

– Konsekvensen er at langt færre vil få kreft, og færre vil oppleve store lidelser og død som følge av tobakken, sier Ryel.

Hun roser politikerne for ikke å ha gitt etter for et stort påtrykk fra tobakksindustrien.

– Tobakksindustrien har vært tydelig tilstede i Stortinget og i media for å påvirke beslutningen. Deres iherdige kamp mot tiltaket, viser med all tydelighet at de også tror dette vil virke.

Norge var det første landet i verden til å innføre reklameforbud mot tobakk. Ved å fjerne reklamen også på pakkene er vi nå med på å hjelpe andre land i kampen mot tobakk.

– Når Australia innførte disse pakkene var de alene, når for eksempel England Frankerrike og Norge kommer etter, danner dette en snøball-effekt. Konsekvensene vil bli en fremtid uten tobakk.

Var denne siden nyttig?