– Så mye som 40 millioner kroner går til prosjekter som forsker på immunterapi. Jeg er veldig glad for at det er så mange gode og spennende forskningsprosjekter på dette området. Dette er fremtidens kreftbehandling og har betydning på tvers av diagnoser. Det gleder meg at Norge ligger så langt fremme her, sier Ryel. 

Syv prosjekter i årets tildeling er prosjekter med hovedfokus på immunterapi. Seks av disse kommer fra Oslo, hvor immunterapien står sterkt med flere gode fagmiljøer på Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

– Immunterapi har allerede blitt en del av etablert kreftbehandling. I kombinasjon med andre kreftbehandlinger kommer immunterapi til å få stor betydning fremover. Forskningen vil gi oss stadig mer presisjonsmedisin med immunterapi som både er skreddersydd for den enkelte diagnose og for den enkelte pasient, sier Ryel.

Biomarkers 14%
Cancer prevention 6%
Cancer treatment 12%
Clinical study 8%
Diagnostics 2%
Drug development 8%
Immunotherapy 23%
Microenvironment 3%
Molecular biology 16%
Patient care 1%
Personalized medicine 6%

 

Mer pasientnær forskning

Ryel trekker også frem viktigheten av at forskningsprosjekter på store pasientdiagnoser som tarmkreft og lungekreft har nådd opp i konkurransen. 

– Dette kan få stor effekt. Tarmkreft er blant kreftformene som rammer aller flest og lungekreft tar flest liv. Vi deler i år også mye mer ut til klinisk forskning, det vil si forskning som er pasientnær og dermed skaper grunnlag for direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie av pasienter, sier Ryel. 

Blant de 34 prosjektene Kreftforeningen støtter med årets tildeling er fem av dem knyttet til lungekreft. To av disse hører til ved Universitetet i Tromsø, som er dyktige på lungeforskning. I tillegg er syv av prosjektene innenfor det vi kaller gastrointestinale krefttyper, hvor tarmkreft er høyest representert. I år går en stor andel av midlene til kliniske og mer pasientnære forskningsprosjekter.

Brain cancer 8%
Breast cancer 10%
Gastorintestinal cancer 24%
Gynecological cancer 12%
Head and neck cancer 2%
Leukemia and/or lymphoma 20%
Lung cancer 10%
Other cancer types or cancer-like conditions 4%
Prostate cancer 11%

 

179 millioner til hele landet

Totalt deles det ut 179,2 millioner kroner til 34 prosjekter i Kreftforeningens åpne utlysning 2016. 

– At vi kan dele ut så mye penger til kreftforskning er et stort privilegium og er takket være våre mange givere over hele landet, sier Ryel.

De 34 prosjektene som får midler er fordelt over syv forskningsinstitusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Nye innfallsvinkler gir kreftforskningsløft 

I årets tildeling har Kreftforeningen vektlagt flere nye innfallsvinkler og tildelingskriterier. 

– Vi samler ressursene hos noen av landets fremste kreftforskningsmiljøer i form av større rammetildelinger. Samtidig har vi hatt brukere inne i vurderingene av prosjektene og all forskningen er også vurdert ut fra et nytteperspektiv. I tillegg er det i år utelukkende fagfeller fra utlandet som har vurdert søknadene, forteller Ryel. 

Fagfellene har sittet i fem ulike faggrupper som alle dekker hvert sitt område av kreftforskningen. Søknadene har blitt fordelt i gruppene etter hvilket fagområde de hører hjemme i. Hver faggruppe har også involvert en brukerrepresentant i prosessen, som har vurdert nivået av nytteverdi og brukermedvirkning i forskningsprosjektene. 

– Disse forskningsprosjektene er av topp internasjonal klasse og vil bidra til å løfte både forebygging og behandling, og vil sørge for at enda flere kan leve lengre og bedre med sin kreftsykdom, sier Anne Lise Ryel.

Dersom du har spørsmål vedrørende forskningstildelingen kan du sende en e-post til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.