– Norge står overfor mange uløste oppgaver i årene som kommer. Det er enighet på tvers av politiske skillelinjer at skal vi  lykkes må vi ta i bruk våre samlede ressurser; offentlig, privat og frivillig/ideell sektor, sier organisasjonssjef i Kreftforeningen, Jacob Conradi.

Ledertinget arrangeres for første gang og skal være en årlig arena for felles og individuell læring og lederutvikling. Ledertinget er del av et langsiktig samarbeid mellom Ledelse og Medarbeiderskap – nettverk i frivillig-ideell sektor og firmaet Great Place to Work. 

Jacob Conradi, som leder nettverket,  understreker at «den tredje sektoren» alltid har vært sentral i utviklingen av Norge som samfunn. 

– Det ligger i ryggmargen å avdekke behov, ta ansvar og finne løsninger. Frivillig-ideell sektor har en troverdighet og et omdømme som gjør at de blir lyttet til fordi de har en verdifull innsikt i og erfaring på mange avgjørende samfunnsspørsmål. Sektoren har stor tillit i befolkningen. Det gir organisasjonene et fantastisk utgangspunkt for å påvirke. Hva innebærer dette for virksomheter i frivilling sektor? 

– Det betyr at vi har et enormt ansvar. For selv om vi har denne tilliten – så er det også alt vi har. Det betyr at vi som nå jobber i denne delen av samfunnet må ta vårt ansvar i å utvikle vår profesjonalitet slik at vi fortsatt kan være en sterk og positiv drivkraft alene og i samarbeid med andre. Vi har lang erfaring med å samarbeide med hverandre på ulike områder, men har aldri gjort noe slik som det vi gjør med Ledertinget. Ved å bygge nettverk og sammen utvikle leder- og medarbeiderskapet i våre organisasjoner tar vi dette ansvaret enda et skritt lenger, sier Conradi. 

Grete Johansen, Partner i Great Place to Work, hvorfor samles frivillig sektor rundt tillitsbasert ledelse? 

– Vi vet at de organisasjoner som lykkes best har høy grad av tillit i organisasjonen. Dette er ingen mote, det har blitt avdekket gjennom mer enn 30 år med måling og undersøkelser, og støttes av forskning. Tillit handler om relasjoner. Høyt tillitsnivå er et mål på kvaliteten i relasjonene, og ledere spiller en nøkkelrolle i dette. Gode ledere vet hva som skal til for å bygge tillit i organisasjonen, og viser det i praktisk handling – dette gir resultater. For frivillig sektor vil det kunne bety mer igjen for hver krone, sier Johansen. På ledertinget samles lederne fra ulike organisasjoner i sektoren, og bidrar til ledelse settes på agendaen for hele sektoren. 

Var denne siden nyttig?