Da Kreftforeningen inviterte til frokostmøte om digitale løsninger i kreftomsorg 28. november, var næringsminister Monica Mæland en av foredragsholderne. Hun redegjorde for hvorfor Norge trenger en helsenæring og hvordan ny teknologi kan gi bedre helse og flere arbeidsplasser.

– Noe av det beste med digitale verktøy er det enorme potensialet det bringer for pasientens behandling av egen kropp og eget sinn, sa hun, og la spesielt vekt på lagspillet og hvor viktig et samarbeid med organisasjoner som Kreftforeningen da er.

– Når myndigheter, forskere, helsearbeidere, bedrifter, pasienter og frivillige organisasjoner drar lasset sammen, øker sjansen for at nye behandlingsmetoder når frem til dem som trenger det mest, sa Mæland.  

På møtet fortalte også Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Sykehuset Østfold om hvordan han har vært med å utvikle helsetjenester på nye måter. Østfold er det fylket i landet som ligger fremst når det kommer til å ta i bruk teknologiske hjelpemidler. Sykehuset har gitt pasientene mulighet til å kontrollere både vekt, temperatur og ta blodprøver hjemme. Med stort hell.

Kreftforeningens Beate H. Hundhammer la vekt på hvor viktig slike digitale løsninger kan være for kreftomsorgen.

– Ny teknologi endrer helsepersonells dialog med brukeren, og øker kunnskapen om brukeren. Men teknologien kan ikke bare fungere for pasienten, den må også fungere for helsepersonellet. Da trengs gode løsninger som virker og en teknologi som er enkel å bruke. I tillegg må det passe inn i deres praktisk hverdag, sa Hundhammer og understreket at slike utfordringer kan la seg løse.

Fra bydel St. Hanshaugen kom prosjektleder for velferdsteknologi, Thomas Lystad og viste hvordan velferdsteknologi i praksis har fungert i et prøveprosjekt i bydelen.

Møtet i Kreftforeningens Vitensenter ble streamet i sin helhet, og kan sees her: Frokostmøte om teknologi

Næringsministerens innlegg i sin helhet 

 Les også bloggen Helseindustrien er næring med dobbel gevinst