Konsernsjefen i Gjensidige og generalsekretæren i Kreftforeningen signerer avtalen med et håndtrykk.
Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, og Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

    
– Vi er veldig glade for dette samarbeidet. Avtalen favner mer bredere enn andre avtaler vi har, og den er innovativ. Forebyggingsperspektivet er et felles anliggende for begge parter, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hun viser til at det er et stort potensiale, som vil innebære ulike former for samarbeid der begge organisasjoner har et felles verdigrunnlag.

– Derfor er det viktig at den er langsiktig, sier hun. Det vil også bli samarbeid om markedsføring, kommunikasjon og sponsing, særlig knyttet til idretten. Avtalen, som primært er kommersiell, betyr at Kreftforeningen skal stille med ressurser og kompetanse for produktutvikling i Gjensidige.

– Vi er veldig glade for at Kreftforeningen ønsker et partnerskap med oss, sier direktør for forretningsutvikling i Gjensidige, Jørgen Taalesen.

Dette er en hovedpartneravtale som innebærer et strategisk samarbeid med Kreftforeningen. For Gjensidige sikrer avtalen mulighet til å utvikle unike forebyggende tjenester sammen med foreningen. Det kan for eksempel være tilbud som bidrar til å forebygge kreft, eller som kan lette situasjonen for berørte og pårørende.

Dette er viktig da kreft er den store folkesykdommen i Norge. Om lag hver tredje nordmann vil dessverre få en kreftdiagnose innen de fyller 75 år.

– Det betyr at kreft er noe som vil ramme mange kunder, enten personlig eller som pårørende. Å jobbe nært med det sterkeste og mest erfarne forskningsmiljøet rundt kreft vil kunne gi oss et unikt fortrinn i utviklingen av forebyggende tiltak. – I tillegg håper vi avtalen vil skape engasjement og stolthet, da mange ansatte har et brennende engasjement for kreftsaken, sier Taalesen.