TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig undersøkelse som har som formål å kartlegge den norske befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Dette er andre gang undersøkelsen gjennomføres.

Over 60 prosent av befolkningen opplever at vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får. Personer med dårlig helsetilstand, og de med dårlige erfaringer med helsevesenet slutter i sterkere grad opp om dette.

67 prosent av befolkningen er i kontakt med helsevesenet i løpet av et år, enten som pårørende eller ved egen sykdom. De aller fleste er godt fornøyde med dette møtet.

For 57 prosent er helsepolitikken avgjørende for hvilket parti de skal stemme på ved høstens Stortingsvalg.

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel tror enkeltsaker om kreftbehandling med immunterapi har skapt et inntrykk av at helsevesenet ikke er likt for alle.

– Undersøkelsen viser at det er en frykt blant folk for at de ikke får den beste kreftbehandlingen i det offentlige helsevesen hvis de blir syke. Det er viktig å få sagt at Norge har et helsevesen i verdensklasse. Kreftbehandlingen er solid og bra.

Ryel legger imidlertid vekt på at Kreftforeningen vil prioritere helse høyere enn i dag, slik majoriteten i undersøkelsen også etterspør.

– Selv om det er god kvalitet i helsetjenesten, så ønsker vi jo at det i fremtiden skal være enda bedre kreftbehandling og livskvalitet etter en behandling enn det er i dag.