Selv om stadig færre unge starter med røyk, er det fortsatt 550.000 nordmenn som røyker daglig. Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen, mener myndighetene har vært flinke til å prioritere tiltak som skal forhindre at unge starter med tobakk, men mener det må gjøres langt mer for å få flere til å slutte.

– Røyking er den enkeltfaktoren som har størst innvirkning på antallet som får kreft. Tobakk forårsaker store skader, og røyk og snus fører til et absurd pengesluk for samfunnet. Bak alle de store tallene står det alltid et menneske. En skjebne. Den aller største prisen må jo den enkelte betale, sa Ryel til politikere og helsetopper under Kreftforeningens arrangement i forbindelse med Verdens kreftdag.

Hun viser til at Kreftforeningen mener det trenges større variasjon i slutte-teknikker enn i dag. Alle burde blant annet ha gratis tilgang til legemidler for tobakksavvenning. I tillegg burde det satses mer på røykeslutt for pasienter på sykehus.

Gevinstene av å få flere til å slutte å røyke vil være store påpeker også Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret. Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at vi om ti år vil ha over 3200 færre årlige krefttilfeller i Norge dersom alle stumper røyken.

Lover større plass til røykeslutt

Helseminister Bent Høie (H) er enig i at røykeslutt bør få større plass i fremtidens kamp mot tobakk.

– Hjelp til tobakksavvenning vil få større plass når vi nå skal lage ny tobakkstrategi. Jeg er veldig glad for at Kreftforeningen bruker Verdens kreftdag til å løfte opp røykeslutt, sa Høie under Kreftforeningens arrangement.

Han ville ikke love gratis legemidler for røykeslutt, men sier det er viktig å vurdere alle alternativer for å nå målene om et tobakksfritt samfunn. Blant annet et bedre system for å tilby røykeslutt i forbindelse med planlagte operasjoner på sykehus.

– Her vil røykeslutt også gi kortsiktig effekt ved at færre vil få komplikasjoner dersom de slutter før operasjon. Dette må vi se nærmere på hvordan vi kan gjøre mer systematisk.

Ønsker sterkere virkemidler

Liv Torill Evenrud (50) har lungekreft med spredning og er ikke i tvil om hva som er årsaken.

– Det første jeg gjorde da jeg sto opp var å tenne en sigarett, og det siste jeg gjorde før jeg la meg, etter at jeg hadde pusset tennene, var å røyke. Etter 28 år med fanatisk røyking, klarte jeg endelig å stumpe røyken, men det var for sent, sier Evenrud.

Hun har vært røykfri de siste ti årene, og mener det må brukes kraftigere virkemidler for å få flere til å slutte.

– Hva som skulle til for at jeg hadde sluttet tidligere, har jeg ikke noe godt svar på, men jeg er overbevist om at dersom flere tok innover seg konsekvensene, ville flere også ha sluttet, sier hun.