– Vi har nå fått en fjerde vei for å behandle kreft. En metode som kan dempe kreften og kanskje kurere den? 

Slik innledet generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, frokostmøtet om immunterapi som kreftbehandling. 

Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen hadde invitert ledene norske forskere for å fortelle om gjennombruddene innen immunterapi. For resultatene av behandlingen, der immunforsvaret aktiveres til selv å angripe kreft, gir håp.

Det er Jan Erik Lien (54), et bevis på. 

Lien fikk føflekkreft i 2008, og senere spredning i 2011. Takket være immunterapi, er han i dag kreftfri. Gjennom et forskningsprosjekt ble han gitt medisiner som hjelper immunforsvaret til å oppdage kreft, og angripe kreftcellene. 

– Det var som om kreftsvulstene mine smuldret bort, fortalte Lien. 

Immunterapi – revolusjon innen kreftbehandling

Steinar Aamdal, leder for seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, fortalte at immunterapi har vist seg å være en effektiv behandling som vil få store konsekvenser for kreftbehandlingen i fremtiden. 

Aamdal viste blant annet til resultater av en ny behandling mot føflekkreft som ble presentert Chicago i begynnelsen av juni. Ved å kombinere to forskjellige medisiner, som begge påvirker immunforsvarets evne til å angripe og bekjempe kreftceller, har man sett at kreftsykdommen sluttet å utvikle seg for over halvparten (58 prosent) av de 945 pasientene som deltok i studien.

– Dette er et gjennombrudd for behandling av føflekkreft, men det vil også gjelde mange andre kreftformer. Immunterapi har effekt på flere kreftsykdommer, men vi må gjøre mer klinisk forskning slik at vi kan finne ut hvordan behandlingen kan bli mest mulig effektiv, sier Aamdal.

Arne Kolstad, overlege ved Oslo universitetssykehus, har testet ut immunterapi på pasienter med uhelbredelig lymfekreft. Forskningsgruppen til Kolstad og Johanna Olweus på Radiumhospitalet har utviklet en behandlingsvaksine som gjør at kreftcellene blir synlige for immunforsvaret. Dermed starter immunsystemet på egenhånd å produsere flere såkalte T-celler – celler som angriper og dreper kreftceller.

– Vi testet ut behandlingen på 14 pasienter. Halvparten av pasientene fikk en oppblomstring av immunceller som gikk til angrep på kreftcellene. De fleste av dem opplevde også at sykdommen gikk kraftig tilbake. To av pasientene var helt symptomfrie, sier Kolstad som nå skal fortsette å teste vaksinen sammen med andre immunterapimedisiner. 

– Fremdeles i startgropen

Anders Flatla er medisinsk direktør i legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb (BMS). BMS står blant annet bak en av medisinene som har hatt svært god effekt på pasienter med føflekkreft. Flatla mener vi med immunterapi nå har nådd et viktig veiskille i kreftbehandlingen. 

– Fremdeles er vi i startgropen, for det er mye forskning som gjenstår. I 12 studier hvor det er gitt slike immunmedisiner til føflekkreftpasienter, ser vi at to av ti pasienter lever lenge. Noen opptil 10 år. Nå må vi undersøke nærmere hvilke egenskaper som gjør at disse to har så god effekt av medisinene. Ved å lete etter såkalte biomarkører håper vi å finne svaret slik at flere kan overleve, sier Flatla. 

Agnete Brunsvik Fredriksen, forskningsdirektør i legemiddelselskapet Vaccibody skal nå teste ut en ny vaksine mot livmorhalskreft. Vaccibody har utviklet en teknologi som får immunforsvaret til å identifisere celler som er angrepet av HPV-viruset. HPV-viruset er den viktigste årsaken til at det oppstår kreft i livmorhalsen, og vaksinen vil gjøre at kroppen selv kjenner igjen, og går til angrep på HPV-infiserte celler før det utvikler seg til kreft. 

– Undersøkelsene vi hittil har gjort viser at vaksinen er veldig effektiv, sier Brunsvik. 

Var denne siden nyttig?