En god helse bygges av gode vaner. Dessverre ser vi i dag at aktivitetsnivået blant barn og unge er urovekkende lavt. Norske 15-åringer sitter like mye som 80-åringer. Kun halvparten av dem er fysisk aktive en time daglig, og 15-årige gutter bruker hele 70 prosent av sin våkne tid på stillesittende aktivitet. I et samfunn hvor stadig mer av det vi foretar oss – både barn, unge og voksne – foregår foran en skjerm, er overvekt og fedme et økende problem.

Men ikke alle sitter stille. Samtidig som 15-åringene er svært stillesittende, oppfyller nesten alle seksåringer anbefalingene for fysisk aktivitet daglig. For å unngå at barn og unge skal stå i fare for å leve kortere enn sine foreldre, er spørsmålet som tvinger seg frem: Hvordan kan vi få flest mulig barn til å holde oppe aktivitetsnivået slik at de tar med seg sunne, varige vaner inn i voksenlivet?

Løsningen ligger rett foran nesen på oss: Én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Vi vil gå så langt som å kalle dette det viktigste folkehelsetiltaket vi har.

Én time om dagen

Vi vil at det settes et klart og forpliktende mål om én time fysisk aktivitet om dagen for alle skoleelever på alle trinn. På skolen når vi alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn og størrelsen på foreldres lommebok. Flere skoler har innført én time fysisk aktivitet med gode erfaringer. Å innføre mer aktivitet i skolehverdagen gir ikke bare lavere risiko for alvorlige livsstilssykdommer, det har også vist seg å gi større trivsel, mindre mobbing og bedre læring

Mer fysisk aktivitet er også penger spart. Helsedirektoratet har anslått at en utvidelse fra dagens to timer kroppsøving i skolen til fem timer per uke, er en investering som gir 27 ganger innsatsen i fremtidig samfunnsøkonomisk gevinst. Friske folk koster samfunnet mindre. 

Ikke minst er det et tiltak de fleste er positive til. Hele ni av ti nordmenn er positive til å innføre en times obligatorisk fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. 

Hvordan få det til?

I høst starter helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen et pilotprosjekt med mer fysisk aktivitet og kroppsøving i 30 ungdomsskoler. Det er et godt initiativ, men vi har allerede solid dokumentasjon på at mer bevegelse er sunt. Hvorfor utsette å gi alle norske skoleelever gode vaner for fremtiden? 

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil, som oss, ha på plass én time fysisk aktivitet i skolehverdagen så snart som mulig. Både Høyre og FrP gikk til valg på at de ønsker mer fysisk aktivitet på timeplanen. Nå er det på tide at regjeringen kommer seg opp av stolen og følger opp sitt eget løfte: 

Dere har`n!

  • President Marit Hermansen, Legeforeningen
  • Generalsekretær Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen
  • Generalsekretær Inge Andersen, Norges Idrettsforbund
  • Forbundsleder Fred Haltebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund
Var denne siden nyttig?