Finansminister Siv Jensen (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lover nå å innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft i 2019. Regjeringen vil øke bevilgningen til tarmkreftscreeningprogram med 18 millioner kroner neste år.

Bevilgningen går til rekruttering av personell, skopi-skole og investeringer i utstyr og IKT. Samlet foreslås det nå 62,8 mill. kroner til dette i 2018, før selve undersøkelsene starter i 2019.

– Målet er å få et landsdekkende screeningprogram for både menn og kvinner i løpet av fem år etter oppstart, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tarmkreft er blant sykdommene som tar flest liv, men samtidig en av få som kan oppdages før det utvikler seg til kreft. Det finnes i dag screeningprogrammer (masseundersøkelser) for brystkreft og livmorhalskreft i Norge, og i fjor ga Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten et «betinget ja» til et nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmskreft.

– Norge er på verdenstoppen når det gjelder tarmkreft. Vi har 1 500 dødsfall i året som følge av denne sykdommen. Screening kan redusere dødeligheten med mellom 14 og 28 prosent. Vi øker derfor budsjettet med 18 millioner til dette arbeidet neste år, sier finansminister Siv Jensen.

Om tarmkreftscreening Les om vårt arbeid med tarmkreftscreening.

– Endelig!

De fleste tilfellene av tarmkreft utvikler seg fra forstadier (polypper) til kreft over lang tid. Ved å behandle polyppene tidlig unngår man kreft. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, jubler for regjeringens budsjettplaner.

– Dette vil redde mange liv og spare mange for lidelse. Dette har vi jobbet for i over 20 år, og selv om vi i dag er glade, sier vi også endelig. Norge er et av få land i Europa som ikke har innført masseundersøkelse.

Regjeringen har tidligere ønsket å vente på resultatene av en pågående studie og flere pilotprosjekter rundt hva slags type screening som er mest effektiv før innføring av en slik masseundersøkelse. Allerede i 2014 viste en stor, norsk studie at screening, eller tidlig masseundersøkelse, av tarmkreft reduserer dødeligheten av sykdommen med 27 prosent.

– Tarmkreft er en av de kreftformene som tar flest liv i Norge. Tidlig oppdagelse vil føre til at mange flere vil overleve tarmkreft hvert år,og det vil samtidig spare mange for senskader fordi behandlingen kan starte tidligere, sier Ryel