Formålet med konferansen er å rette oppmerksomhet mot samarbeid over landegrensene, og hvordan dette best kan løses for å nå FNs mål om å redusere dødelighet av ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel kreft.

Deltakere på møtet er statsledere, helseministre og andre regjeringsmedlemmer fra mange ulike land, representanter fra FN-organisasjoner og sivilsamfunn.

Invitert av helsedepartementet

Anne Lise Ryel er invitert av Helse- og omsorgsdepartementet til å være del av den offisielle norske delegasjonen til møtet. Dette er uvanlig i internasjonal sammenheng, og en sterk annerkjennelse av Kreftforeningens arbeid og det gode samspillet med norske myndigheter.

Ryel har flere roller under konferansen

Hun skal – sammen med en representant fra norske myndigheter – snakke om hvordan myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner jobber sammen for å bekjempe kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer. Her vil det konkrete eksemplet være vårt samarbeid på tobakksområdet.

Hun er også invitert av WHO til en dialogsamtale for å snakke om egenskaper ved det norske helsesystemet som kan være til inspirasjon for andre lands myndigheter. 

Og hun skal delta på et frokostmøte i regi av NCD Alliance – den ledende internasjonale sammenslutningen av sivilsamfunnsorganisasjoner på området. Temaet er hvordan Kreftforeningen jobber for å involvere pasientperspektivet i utforming og oppfølging av helsepolitikken. Her er Kreftforeningen ansett å ligge helt i front.

Fakta om ikke-smittsomme sykdommer:
Ikke-smittsomme sykdommer er en fellesbetegnelse som omfatter kreft, diabetes, hjerte- karsykdommer og KOLS. Sykdommene medfører globalt 70 prosent av alle verdens dødsfall. En stor del kan forebygges. De viktigste forebyggende tiltakene omhandler tobakksbruk, skadelig bruk av alkohol, usunn mat og fysisk inaktivitet.