Det er immunterapimedisinene Nivolumab og Pembrolizumab som nå vil tas i bruk på norske sykehus.

Beslutningen om å ta de nye og revolusjonerende medisinene i bruk, betyr at mange pasienter med føflekkreft kan forlenge livet.

– Vi er veldig glade for denne beslutningen. Først og fremst er vi glade på vegne av de pasientene med føflekkreft dette gjelder. For dem betyr det at de kan legge nye dager til livet, fordi disse preparatene har vist svært gode resultater. Immunterapi er på mange måter fremtidens kreftbehandling, og derfor er det viktig at disse medisinene kommer pasientene til gode så raskt som mulig, sier Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel.

Fortsatt jobbe for kreftmedisinfond

Et kreftmedisinfond vil kunne finansiere medisiner som har effekt i den fasen fra de er godkjent for bruk i Norge, men før det er besluttet å ta i bruk i offentlige sykehus. Slik vil flere få ta i bruke lovende medisiner som vil kunne bidra til å forlenge livet. 

– For å kunne løse det akutte behovet for å ta i bruk nye behandlingsmetoder før myndighetene har bestemt om medisinen skal tas i bruk, er nettopp grunnen til at vi har foreslått å etablere et slikt kreftmedisinfond. I tillegg vil en slik raskere bruk gi oss verdifull erfaring om hvor stor effekt medisinen har. Slik kan det å ta i bruk medisinen faktisk bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for myndighetene. Dessuten sparer man ressurser i det lange løp ved å finne ut hvem som har best effekt av medisinene, sier Anne Lise Ryel.

Var denne siden nyttig?