Sist høst tok privatpersonen Finn Helge Quist initiativ til en markering for å rette søkelyset på den lange beslutningstiden for nye kreftmedisiner. Denne uken har Quist i møte med helseministeren, fremmet krav om:

  • Midlertidig godkjenning for nye og livreddende medikamenter mens saksbehandling /norsk godkjenningsprosess pågår.
  • Ekstern og uhildet gransking av «Nye metoder» og det norske godkjenningssystemet for medikamenter til bruk for pasienter med livstruende og alvorlige diagnoser.

Vi er glade for at Quist sitt initiativ da dette er saker som også vi i Kreftforeningen har løftet til myndighetene. Og vi har allerede merket oss at også helse- og omsorgskomiteen ønsker en gjennomgang av Beslutningsforum.

Sist høst tok privatpersonen Finn Helge Quist initiativ til en markering for å rette søkelyset på den lange beslutningstiden for nye kreftmedisiner.

En viktig sak

Kreftforeningen opplever kraftig økning i henvendelser om nye medisiner. Det er utrøstelige pasienter som ikke får en konkret medisin eller en pårørende som er bekymret. Den skremmende økningen tegner et tydelig bilde av den kritiske situasjonen mange kreftpasienter befinner seg i.

Og ja, vi er klar over at legemiddelselskapene ønsker en høy pris for sine produkter, og myndighetene kan naturligvis ikke godta ett hvert prisforlangende fra legemiddelindustrien. Men i stedet for å lete etter syndebukker kan vi i hvert fall bli enige om at vi ikke vil ha det slik! Vi vil ikke at pasienter skal dø mens offentlige myndigheter og legemiddelindustrien krangler.

Midlertidig finansieringsordning

Vi har derfor argumentert for at det bør innføres en midlertidig finansiering for nye legemidler. En ordning som må legge klare forpliktelser – og et økonomisk ansvar - på legemiddelindustrien for å sikre en rask avklaring.

Vi ønsker alle et helsevesenet som både sikrer best mulig behandling for pasientene, og som er økonomisk levedyktig på sikt. Med alle gode alliansepartnere skal vi få til nettopp det.