Det nederlandske flyselskapet KLM annonserte nylig at de slutter å selge tax free-tobakk på alle sine flyvninger. Selskapet uttaler at de er opptatt av sine passasjerers helse, og at de ikke lenger kan stå inne for at et så helseskadelig produkt som tobakk selges på sine flyvninger.

Med det følger de i fotsporene til et økende antall røykfrie flyselskaper, som Finnair og Icelandair.

Dette applauderer vi i Kreftforeningen.

Generalsekretær Anne Lise Ryel har nå sendt brev til toppledelsen i Norwegian og SAS hvor hun oppfordrer selskapene til å følge KLMs eksempel og avvikle tobakksalg på alle sine flyvninger.

– Pris og tilgjengelighet henger tett sammen med hvor mange som begynner og fortsetter å røyke. Vi inviterer Norwegian og SAS til å stå sammen med oss i det svært viktige arbeidet for folkehelsen, sier Ryel.

I Norge tar tobakk livet av mer enn 6000 personer hvert år. Tobakksrøyking er den viktigste årsaken til kreft, og den enkeltfaktoren som har skapt størst helseskade i den norske befolkningen de siste tiårene. Å redusere antall røykere er derfor det viktigste enkelttiltaket som kan bedre folkehelsen.

– Vi tror og håper at det ikke er i tråd med SAS og Norwegians verdier å bidra til mersalg av et produkt som tar livet av mer enn 16 mennesker daglig i Norge, sier Anne Lise Ryel.

Kreftforeningen har også, sammen med Cancerfonden og Kræftens bekæmpelse, sendt brev med samme oppfordring til SAS i Sverige og Danmark.

Les mer om sammenhengene mellom tobakk og kreft.