Prisen blir overrakt av HM Kong Harald V på vegne av Kreftforeningen i Oslo 6. juni. Taskén, som er direktør ved Bioteknologisenteret samt ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), får prisen for sitt arbeid med immunterapi. Han har i stor grad bidratt til forståelsen av immun-onkologi, arbeid som vil bli enda mer relevant i utviklingen av neste generasjon immunterapi.

— Noen ganger skrur immunforsvaret vårt av evnen til å gjenkjenne og drepe kreftceller i kreftsvulster som vokser. Vi prøver å finne ut av hvorfor – og hvordan vi kan få mekanismene i gang igjen, sier Kjetil Taskén. 

— Jeg ble veldig glad for å få vite at jeg får prisen. Kong Olav Vs kreftforskningspris henger veldig høyt og at jeg er beæret over å skulle motta prisen. Pengene vil komme veldig godt med i den forskningen min forskningsgruppe gjør. Vi setter stor pris på støtte fra Kreftforeningen, støtten fra Kreftforeningen har vært uvurderlig viktig i utviklingen av hele det arbeidet min forskningsgruppe gjør, sier Kjetil Taskén.

Prisen er på 1 million kroner.

Verdsettes høyt

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker. 

– Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning og verdsettes svært høyt blant våre kreftforskere, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. – Vi deler ut denne prisen hvert år for å hedre forskerne. Det er en utmerkelse som betyr at de har gjort en ekstraordinær innsats både i Norge og internasjonalt, sier Ryel.

— Vi er spesielt glad for å gi prisen til en forsker som jobber med immunterapi, som mange mener er fremtidens kreftbehandling. Immunterapi kan bidra til en behandling som er tøffere mot kreften, men snillere mot pasienten. For resultatene av behandlingen, der immunforsvaret aktiveres til selv å angripe kreft, gir håp, sier Ryel. 

For mer informasjon kontakt: Terje Mosnesset, presserådgiver i Kreftforeningen, tlf. 99504261

Vedlagt bilde av Kjetil Taskén. Foto: nyebilder.no

Var denne siden nyttig?