Seglen har forsket på autofagi og dens rolle i kreftutvikling. Autofagi er cellens eget system for søppelsortering og resirkuleringer, og sørger for at cellen holdes i balanse og at cellens farlige avfall blir fjernet for å hindre blant annet kreftutvikling. 

Kan gi nye kreftmedisiner

Professor Per O. Seglen er en av verdens ledende pionerer innen autofagi, og han har gjennom hele sin karriere hatt et sterkt fokus på kreftforskning. Det nære forholdet mellom autofagi og kreft ble først oppdaget av Seglen for mer enn tretti år siden. — Jeg ser prisen som en viktig anerkjennelse av den store betydningen av medisinsk grunnforskning. Grunnleggende kunnskap om en viktig vekstregulerende prosess som autofagi vil forhåpentligvis kunne gi oss nye kreftmedisiner som stopper kreftcellevekst, sier Seglen. – Mitt forskningsarbeid er i hovedsak utført ved Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet, der jeg har hatt gode arbeidsvilkår, dyktige medarbeidere og generøs støtte fra Kreftforeningen gjennom alle år. Jeg føler meg svært beæret og takknemlig for at foreningen nå også har tildelt meg Kong Olav Vs kreftforskningspris. 

En vitenskapelig anerkjennelse 

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker. 
– Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning og verdsettes svært høyt blant våre kreftforskere, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. – Årets vinner er en kreftforsker i verdensklasse. Hans arbeid er bygget videre på av forskere verden over, noe som er viktig for at resultatene skal komme pasientene raskere til gode, poengterer Ryel. – Vi deler ut denne prisen hvert år for å stimulere til videre forskning. Det er en utmerkelse som betyr at de har gjort en fremragende innsats både i Norge og internasjonalt, sier Ryel.  Prisen er på 1 million kroner.