Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg med fremragende forskning gjennom flere år. Forskningsprisen er svært anerkjent i kreftforskningsmiljøet.

Kristensen har i en årrekke forsket på genetikk og brystkreft gjennom utvikling av avanserte modeller for analyser av store mengder data. Hun leder i dag en forskningsgruppe som har som mål å finne bedre og mer effektive måter å diagnostisere og behandle brystkreft på.

Kristensens forskning er innovativ og nyter stor respekt i fagmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt.  

Professor Vessela Kristensen får Kong Olav Vs kreftforskningspris i 2018.

— En vitenskapelig anerkjennelse  

– Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning og verdsettes svært høyt blant våre kreftforskere, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

– Årets vinner har hatt svært god kvalitet på sin forskning og derfor også fått forskningsmidler fra Kreftforeningen tidligere. Vi deler ut denne prisen for å stimulere til videre forskning, sier Ryel. 

Prisen er på én million kroner. Kristensen jobber ved avdeling for klinisk molekylærbiologi på Akershus universitetssykehus (Ahus), Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

– Dette var stort og overveldende! En varm takk til Kreftforeningen og til de mange forskerne som har samarbeidet med meg og gjort prosjektene mine mulige å gjennomføre, sier Kristensen.

Se tidligere vinnere av prisen

For mer informasjon, kontakt:
Terje Mosnesset
presserådgiver i Kreftforeningen
tlf. 995 04 261

Foto: Daniel Nebdal